Det er en rekke lover og regler som knyttes til investeringer og verdipapirer. Vi forsøker her å dele noen av de mest relevante.

Denne fakta-siden er under oppbygning og ventes ferdigstilles høsten 2023

Merk at AksjeNorge ikke har jurister ansatt og informasjonen her er kun ment som en generell oversikt for å peke i riktig retning for de som har problemer med å finne ut av ting.

Alle må vi handle innenfor gjeldende regelverk. Gruppene som må sikre at de følger norske lover, regler, anbefalinger og bransjestandarder:

 • Utstedere: Aksjeselskaper som utsteder aksjer som er åpne for handel/omsetning
 • De private investorene og småsparere
 • De profesjonelle investorene
 • Aksjemeglere og fondsforvaltere
 • Investeringsrådgivere, pensjonsrådgivere og andre som yter investeringsråd
 • Finfluensere, influensere, personer som påvirker eller gir råd/anbefalinger med eller uten egen vinning

Mest relevante regelverk:

 • Lov om verdipapirhandel
 • Lov om aksjehandel
 • Finfluenser-veiledning (Finanstilsynet)
 • Lov om markedsføring

Finfluensere

Her er det to lover som er svært viktige og som omhandler:

 • Markedsmanipulasjon: Deling av innhold som kan påvirke kursutviklingen i et konkret verdipapir
 • Reklame/Markedsføring: Dersom det er en mulig økonomisk vinning på å dele tekst/video/bilde/innhold, må dette merkes tydelig.

Med økonomisk vinning kan menes annonseinntekter, vervepremier, vervebonuser, perks, etc. Hvis verdien av dette i tillegg utgjør mer enn din hoved-inntekt, må dette innberettes (sjekk med Skatteetaten)

I finansielle verdipapirer er ikke Krypto inkludert og Verdipapirloven er ikke gjeldende. Det jobbes med egne lover knyttet til krypto, men Finanstilsynet og Frobrukertilsynet kan allikevel bruke andre lover ved tilfeller de mener er alvorlige. Sett deg derfor godt inn i regelverket.

I januar 2022 gjennomførte Finanstilsynet et webinar for finfluensere som du kan se her >

Presentasjonen fra webinaret: Finanstilsynet og Forbrukertilsynet

 

Denne fakta-siden er under oppbygning og ventes ferdigstilles høsten 2023

 

Kilder:

 • Finanstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Oslo Børs
 • Lovdata for lovtekster