SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd.

Markedsverdien til SalMar pr 7.juni 2019 var på 46,16 milliarder kroner. Kursen denne dagen var på 374 kr pr aksje. Se oppdatert kursinfo her >

Følg børsmeldinger fra SalMar på Børsens nettsider >

Lær mer om selskapet på deres egne nettsider>

Se film

Se nyeste branding-film (3min) om deres offshore fiskeanlegg på reklamemagasinet Kampanjes facebookside >

Denne offshore riggen var verdens første offshore oppdrettsanlegg og inneholder mer enn 1,5 millioner laks, som utgjør rundt 30 millioner måltider i året.

 

SalMar fikk i 2017 levert en offshore-rigg for lakseoppdrett fra Kina. Her ser du den på vei ut fra verfetet i Kina – før den kom i bruk.

 

Kilder: www.oslobors.no  www.salmar.no   www.kampanje.no