Kari og Ola eier for 75 milliarder direkte i enkeltaksjer

Tallene AksjeNorge har bearbeidet fra statistikkdatabasen fra VPS, viser at privatpersoner eide aksjer til en verdi av 75 mrd ved utgangen av 1. kvartal 2014.

Det er en beskjeden økning fra årsskiftet, men i samme periode er selskaper der privatpersoner eide aksjer for ca 800 mill forsvunnet fra børsen. Tilsammen hadde disse selskapene over 14.000 aksjonærer. Bare et selskap ble listet i perioden og fikk ca 600 individuelle aksjonærer med verdier for 21 millioner. Private aksjonærers verdier har steget med vel 20 % siden 2012. Antall aksjonærer er relativt stabilt med ca 350.000. Hver 3 aksjonær er kvinne. Menn eier ca 80 % av de private aksjonærers verdier. Hver 4. aksjonær er en Statoil-aksjonær.

Private aksjonrer hvem hva og hvor 1 kvartal 2014