Freia-prosjektet omtalt i Kapital

AksjeNorge arbeider med et prosjekt om aksjer til ansatte. Prosjektet som også kalles Freia-prosjektet, går tilbake i historein for å se hvordan ordninger med aksjer til ansatte startet i Norge.

Vi har gjort et dypdykk i Freia arkiver og ved hjelp av tilleggsinformasjon fra Riksarkivet, Oslo Byarkiv, skattelister mm, har vi kunnet dokumentere hvordan dette startet i Norge, hvilken retorikk som ble benyttet for å få gjennomslag for ordningen, hvem som deltok etc, etc. Prosjektet er omfattenede og vil bli avsluttet i løpet av 2014. Kapital har interessert seg for det og skrevet en lang artikkel om dette og aksjer til ansatte-ordninger i dag. Artikkelen kan du se her.

Kapitals artikkel omaksjer til ansatte