Lene Refvik (36) ny daglig leder i AksjeNorge

Styret i AksjeNorge har tilsatt Lene Refvik som ny daglig leder i AksjeNorge fra og med 1. februar 2015. Refvik er i dag markedssjef på aksjeavdelingen på Oslo Børs.

– Vi er svært glade for at Lene Refvik takket ja til å bli AksjeNorges neste leder. Vi står foran en spennende og utfordrende oppgave med å videreføre og videreutvikle AksjeNorge, og det har vært viktig for oss å finne en sterk og initiativrik person til å lede dette arbeidet. Det blir et viktig generasjonsskifte, og Refvik har overbevist oss om at hun har egenskapene som skal til for å lede dette svært viktige arbeidet videre. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide med Refvik om å utvikle «nye» AksjeNorge, sier styreleder Terje Venold.

AksjeNorge arbeider for å øke kunnskapen blant nordmenn om aksjemarkedet. Formål er å gi innsikt i den betydning aksjemarkedet har for den enkeltes langsiktige sparing og for næringslivets tilgang til risikokapital.

Refvik jobber i dag på Oslo Børs, i avdeling Kunderelasjoner annenhåndsmarkedet. Hun tiltrådte stillingen som markedssjef på aksjeavdelingen på Oslo Børs i 2011, og har siden det arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere av annenhåndsmarkedet på Børsen. Lene kom til Oslo Børs fra shippingbørsen Imarex, og har til sammen 10 års erfaring innen finansmarkeder. Av utdanning har hun en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og en MSc i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. John Peter Tollefsen har vært daglig leder og frontfigur for AksjeNorge siden stiftelsen ble etablert i 1993. Han skal gå av med pensjon når ny daglig leder er på plass.

– Jeg vil gjerne takke John Peter Tollefsen for innsatsen gjennom mer enn 20 år. AksjeNorge har fylt en nødvendig rolle som tydelig og uavhengig formidler av kunnskap gjennom alle disse årene. AksjeNorge har i dag et godt utgangspunkt for å drive dette viktige arbeidet videre, sier Terje Venold.

Som del av fornyelsesprosessen blir AksjeNorge knyttet nærmere Oslo Børs enn tidligere. Det innebærer blant annet at stiftelsen flytter fra sine kontorer i Arbins gate i Vika til lokalene til Oslo Børs i Tollbugata 2. AksjeNorge vil fortsatt ha et eksternt styre, og være en uavhengig og nøytral aktør i det norske aksjemarkedet. Tidligere konsernsjef Terje Venold i Veidekke er styrelder for AksjeNorge. Foruten Venold er DNB, Storebrand, Hydro, NHO, LO og Oslo Børs representert i styret.

For ytterligere informasjon:

Styreleder Terje Venold, tel. 905 82 323
Lene M. Refvik, tel. 975 63 310

Pressemeldingen fra AksjeNorge finner du her.