Er eierskap kun et spørsmål om skatt?

Summen av Scheel-utvalgets forslag kan gjøre det mindre attraktivt å eie aksjer.

Utvalget foreslår på den ene siden å senke selskapsskatten slik at den kommer på linje med internasjonale nivåer og trender (fra 27 % idag til 20 %). Samtidig innføres en ny eierinntektsskatt på 41 %, mens ligningsverdien for aksjer likestilles med alle andre aktiva og settes til 80 %(idag 100 %). Det siste er interessant hvis formueskatten opprettholdes, noe utvalget foreslår.

I sum er det dessverre vanskelig å se at utvalget ønsker å stimulere til privat eierskap og langsiktig sparing i aksjer. Men mange slag skal utkjempes før en ny skattereform er på plass. Hele innstillingen kan leses her:

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi