Bedre vilkår for privat aksjesparing

I Januar 2015 presenterte næringskomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens eierskapsmelding. Foruten å inkludere forslag til statlig eierskap med ulike syn, presenterte de enstemmige forslag til hvordan bedre vilkårene for private aksjesparing i Norge, samt aksjesparing for ansatte. Komiteen skjønt enige i én ting: Nordmenn eier for lite av verdiene i norsk næringsliv.

Næringskomiteen har nå etter initiativ fra AksjeNorge, bedt regjeringen utrede KLAS-lignende modeller (Konto for Langsiktig Aksjesparing) for å sidestille privatpersoner og bedrifter i investering i både aksjer og fond.

Det kan bety at mange års arbeid for å likestille alle aksjonærer, store som små, endelig vil la seg gjøre. Det åpner for en helt annen aktiv aksjesparing enn i dag.

Kombinert med månedlig aksjesparing i enkeltaksjer som VPS la til rette for i høst og som flere nå vil tilby, kan aksjesparing og privat aksjeeie virkelig få et løft i en fremtid.

(Foto: E24.no)