Ny bidragsyter til AksjeNorge – Folketrygdfondet

Folketrygdfondet forvalter blant annet statens pensjonsfond Norge. Gjennom mandatet for forvaltningen er det fastsatt at Folketrygdfondet skal være en langsiktig investor, hvor målet er høyest mulig avkastning etter kostnader og over tid.

Vi har herved gleden av å ønske Folketrygdfondet velkommen som ny bidragsyter til AksjeNorge. Folketrygdfondet har med dette valgt å støtte AksjeNorges viktige arbeid med å bidra til befolkningens kunnskap om og innsikt i aksjer og aksjemarkedet og verdien av egen langsiktig sparing og eierskap