Økt fokus på Aksjer til ansatte-programmer i Europa

I perioden etter finanskrisen, fra 2009 til 2012, besluttet flere europeiske land å redusere sine kostnader, deriblant dem knyttet til Aksjesparing for ansatte-programmer. Negative signaler kom først fra Frankrike, deretter Hellas, Danmark, Irland og Nederland.

Siden 2012, derimot, er det flere og flere positive tiltak som iverksettes i Europa. Både Storbritannia, Spania, Ungarn og Østerrike dobler skatteinsentiver knyttet til slike programmer fremover.

EFES er forkortelsen for The European Federation of Emplyee Share Ownership, Europas talerør for ansattes medeierskap i egne bedrifter. Lederen for EFES, Marc Mathieu, sier i en uttalelse at «Demokratiseringen av ansattes medeierskap trer frem som et nøkkelelement for gjenoppretting av europeisk vekst og for en investering i fremtiden. Det vil bidra til å vinne tilbake tilliten i Europa og burde være en modell for Capital Markets Union og for den Europeiske Handlingsplanen (the European Action Plan) for å fremme ansattes medeierskap som EU-kommisjonen nå forbereder.»

En detaljert oversikt over land og deres planer finner du her.