Statistikk 1. kvartal 2015 – har trenden snudd?

Statistikken for 1. kvartal 2015 er klar, og det kan se ut til at den nedadgående trenden i antall private aksjonærer endelig har snudd. Vil du vite hvor mange nordmenn som eide aksjer i første kvartal?

 

I første kvartal 2015 ser det ut som den nedadgående trenden i antall private aksjonærer endelig har snudd. Ikke bare har flere nye aksjonærer kommet til,  men det er flere unge i aldersgruppen 18-39 som nå eier aksjer.

Verdien av aksjeportføljen til de private aksjonærene har økt betydelig og fulgt utviklingen på Oslo Børs

1st kvartal 2015 – AksjeNorge