Langsiktig aksjesparing?

Med økt fokus på privat pensjonssparing, lav rente og stadig økende krav til avkastning er det flere og flere som ønsker å lære mer om aksjemarkedet.

AksjeNorge arbeider aktivt for å øke nordmenns kunnskap om langsiktig aksjesparing og engasjement i næringslivet gjennom privat eierskap. Undersøkelser viser at det er nettopp for lav kunnskap om aksjemarkedet som gjør at mange vegrer seg for å investere i dette markedet.

Ønsker du å lære mer om langsiktig aksjesparing, har vi mye god informasjon til deg her.