Aksjer i Tromsø

Tidligere denne uken var AksjeNorge og en rekke av våre samarbeidspartnere i Tromsø for å arrangere Den store aksjekvelden 2015. Under det som av enkelte ble beskrevet som det mest besøkte aksjearrangementet i Tromsø noen gang, fikk vi alt fra en beskrivelse av den nordnorske aksjonær, til globale nyheter, gode investeringsråd og konkrete aksjetips.

Den nordnorske aksjonær

Innen utgangen av juli 2015 var det 7 635 aksjonærer i Troms fylke. Det var 400 færre enn samme tid i fjor. Ut i fra interessen til Den store aksjekvelden 2015 i Tromsø kunne vi raskt konkludere med at interessen for aksjemarkedet i seg ikke var blitt noe lavere siden vi var her sist. Hva kommer da denne nedgangen av?

En avgjørende faktor for antall aksjonærer i en enkel kommune eller et enkelt fylke er kjent for å være lokal forankring. På bakgrunn av tallmateriale fra VPS og AksjeNorge, innledet kommunikasjonssjef ved Oslo Børs Geir H. Aase kvelden Nordnorske aksjonærmed å presenter våre funn tilknyttet den nordnorske aksjonær. Totalt sett har både Nordland, Troms og Finnmark hatt en nedgang i antall aksjonærer. Nedgangen er sammenfallende med at Hurtigruten ble tatt av Oslo Børs i samme periode. Her ser vi igjen at et selskap med lokal forankring notert på Oslo Børs gjør påvirker antall privatpersoner som eier aksjer. Lokalt engasjement i lokalt næringsliv, med andre ord.

Et fyldig program med lokal avslutning

Som ved hver aksjekveld startet det offisielle programmet med Makrobildet høsten 2015. Siden alles øyne er rettet mot Kina i disse tider gikk vi også i dybden på dette landet. Deretter ble nyttige tips til den private investor, bransjefokus på sjømat og shipping og flere konkrete aksjeråd.

Kvelden ble avsluttet ved Tom Robin Solstad-Nøis fra SpareBank 1 Nord-Norge. Tom Robin har lang erfaring fra finansmiljøet i Nord-Norge og er direktør ved SNN Markets. Han ga en veldig fin avslutning på kvelden med sin gjennomgang av utbytteaksjer og egenkapitalbevis. Hans utvalg av utbytteaksjer med utbytteestimat finnes blant utvalget av presentasjoner fra kvelden under.

AksjeNorge arrangerer Den store aksjekvelden hver høst i samarbeid med Oslo Børs VPS. Vi ønsker å takke alle som deltok på arrangementet i Tromsø!

Tromsø – Makrobildet høsten 2015 Nordea

Tromsø – Markedssyn og konkrete aksjeråd DNB Markets

Tromsø – Shipping og konkrete aksjeråd Pareto

Tromsø – Utbytteaksjer og egenkapitalbevis SNN Markets

Program Tromsø 7. september – Den store aksjekvelden 2015