Nasjonal kartlegging av finansiell forståelse

I høst mottok AksjeNorge støtte fra Finansmarkedsfondet til å utføre en nasjonal kartlegging av finansiell forståelse og deltakelse, på bakgrunn av OECD og nettverket INFEs ferdigutviklete undersøkelse for kartlegging i sine medlemsland.

AksjeNorge er medlem av OECDs nettverk for finansiell utdanning – INFE, og er svært glad for å ha fått muligheten til å utføre denne undersøkelsen i Norge. Prosjektet vil være en stor del av våre aktiviteter i starten av det nye året, og vi ser frem til å publisere de endelige resultatene i april. Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Finans Norge, Finansforbundet og Agderforskning.

God finansiell forståelse er avgjørende for hvor godt vi kan møte fremtidens økte krav om å ta egne finansielle beslutninger. Denne undersøkelsen vil avdekke hva vi kan og hva vi kan bli bedre på i møte med denne utviklingen.
Lene M. Refvik, Daglig leder, AksjeNorge

I tillegg til de standardiserte spørsmålene fra OECD er det lagt til enkelte spørsmål som også ble stilt i en lignende undersøkelse i 2011. Resultatene vil dermed ikke bare gi et godt bilde av nordmenns finansielle kunnskap og deltakelse i dag, men også sammenligne resultater med tilsvarende undersøkelse utført i 2011, samt gjeldende resultater fra andre OECD-land. Spesifikke spørsmål knyttet til nordmenns kunnskap om investeringer i aksjemarkedet er også inkludert.

Professor Ellen K. Nyhus ved Agderforskning
Professor Ellen K. Nyhus ved Agderforskning

TNS Gallup ble ferdig med å innhente data fra et bredt utvalg av Norges befolkning i desember. Både TNS Gallup og Agderforskning ved Ellen K. Nyhus er nå i gang med å analysere dataen. Ellen K. Nyhus har en viktig rolle i prosjektet fremover. Hun deltok i OECD/INFES pilotundersøkelse som skapte grunnlag for denne undersøkelsen i perioden 2010-2012. Hun er også en av dem med lengst erfaring fra forskning innenfor fagfeltene økonomisk psykologi og atferdsøkonomi i Norge, med spesielt fokus på husholdningers økonomiske beslutningstaking.

Bakgrunn for undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på resultater og innspill fra ulike arbeider, møter og workshops fra 2009 og fremover, samt en pilotundersøkelse fra perioden 2010-2012. Målet med undersøkelsen til OECD og nettverket INFE er å kunne måle og sammenligne finansiell kunnskap og deltakelse i sine medlemsland. Ikke minst at hvert enkelt land skal etablere en nasjonal strategi for økt finansiell kunnskap gjennom skolen. Selv om noen få land har etablert en slik strategi, har de fleste land inkludert Norge til gode å inkludere dette i sin satsing. Med økt krav til egen sparing er det viktig at hele befolkninger har lik tilgang til kunnskap for å kunne ta best mulige finansielle beslutninger i fremtiden. Last ned 2015 OECD INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy.