Europeisk undersøkelse – Aksjer for ansatte

Den europeiske organisasjonen for Aksjer for ansatte, EFES, utgir årlig en oversikt over europeere som eier aksjer som ansatt. Den siste rapporten viser at europeere aldri har hatt så store verdier investert i eget selskap.

I 2015 hadde Europeere plassert verdier for hele 370 milliarder i eget selskap, noe som tilsvarer mer enn 3% av kapitalen til de største europeiske selskaper. Rapporten ser både på øverste ledelse og de resterende ansatte. Totalt tilsvarer summen 45.000 Euro per person. Tar mann bort den øverste ledelsen i selskaper, er beløpet på 25.000 Euro. Til sammenligning var porteføljen til en gjennomsnittlig norsk aksjonær på om lag 210.000 kroner ved utgangen av 2015.

UK vs euroLand som har arbeidet for å styrke insentiver for aksjespareprogrammer for ansatte gjennom offentlige insentiver har lykkes i å stimulere til økte investeringer. Storbritannia er et synlig eksempel på dette, og opplever en større vekst enn resten av Europa. Les mer om ulikheter mellom land og last ned hele rapporten EFES Europeiske undersøkelse av aksjer for ansatte.

AksjeNorge arbeider aktivt med å fremme ulike sider ved privat eierskap i Norge. Aksjesparingsordninger for ansatte er en av våre fokusområder. Aksjer for ansatte er positivt for både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt norsk næringsliv i sin helhet. AksjeNorge er medlem av EFES – European Federation of Employee Share Ownership.