Generalforsamling på fransk

Vi er på god vei inn i sesongen for generalforsamlinger blant børsnoterte selskaper. De som eier aksjer i selskapene vil motta invitasjon til å delta i disse dager. På Air Liquid (CAC40) sin generalforsamling i fjor møtte hele 6500 franskmenn (og en nordmann) opp til det som minnet mer om en konsert, enn det vi er vant til fra generalforsamlinger her hjemme.

Air Liquid to
Organisert innsjekk til generalforsamlingen våren 2015

En generalforsamling er selskapets øverste myndighet. Alle som eier aksjer i et selskap har mulighet til å delta og stemme på møtet. Hvor mange som deltar på generalforsamlinger i Norge varierer – men riktignok innenfor et mindre antall.

I land som Frankrike er det lange tradisjoner for at langt flere møter opp og både stemmer på årets saker, samt tar del i spørrerunden med selskapets øverste ledelse til slutt.

Air Liquid er et selskap blant CAC40 selskapene på Euronext i Paris som er spesielt kjent for å satse på å bevare og tilegne seg nye private aksjonærer. Ikke bare gjennom å tilrettelegge ved generalforsamlinger, men også gjennom egne besøkssenter.  I anledning det årlige møtet blant søsterorgansisasjoner til AksjeNorge våren 2015, tilrettela dermed Fédération des Investisseurs individuels et des Clubs d’investissement (F2iC /»AksjeFrankrike») for at alle skulle få ta del i årets happening blant franske investorer.

Styret og ledelsen er klare til å presentere og ta imot spørsmål fra salen
Styret og ledelsen er klare til å presentere og ta imot spørsmål fra salen

Det krever både struktur og orden for at 6500 aksjonærer skal registreres og kunne avgi stemme. Mottakshallen var nøye tilrettelagt for at prosessen skulle gå effektivt for seg. Tidligere var det også bevertning under generalforsamlingene. Dette er det ikke lenger. For å kompensere for bevertning får enkelt aksjonær i dag utdelt 10 Euro ved registrering. Det virker likevel ikke til at dette er avgjørende for den mengden med mennesker som møter opp.

Lokalene minnet mest om et rom som var klart for et mer underholdningspreget arrangement. Med store skjermer, lys, lyd og film, entret både styret og ledelsen scenen til applaus og tok plass foran de oppmøtte. Beskrivelsen av selskapets årsregnskap, satsingsområder og fremtidsutsikter er ikke veldig ulikt det vi er vant til i Norge. Spørsmålsrunden i etterkant, derimot, var en ny opplevelse. I nærmere to timer svarte administrerende direktør, Benoît Potier, på strak arm en mengde spørsmål fra salen.

Selv om tolken på øret til AksjeNorge og de andre internasjonale gjestene begynte å bli sliten mot slutten, var det ingen tvil om at lederen viste sine eiere at han kjente alle deler av det multinasjonale konsernets virksomhetsområder og skapte tiltro til seg selv og sin ledelse.

AksjeNorge med søsterorganisasjoner fra hele Europa fikk gleden av å ta del fra første rad
AksjeNorge med søsterorganisasjoner fra hele Europa fikk gleden av å ta del fra første rad

To timer med spørsmål fra salen til administrerende høres kanskje lenge ut. Men ifølge «AksjeTyskland» er dette ingenting i forhold til hva som kan fylle en tysk generalforsamling. Hans lengste opplevelse fra en spørrerunde var på hele 12 timer!

Lærdommene er mange, men det finnes helt klart store kulturforskjeller både mellom selskaper og aksjonærer i de ulike land.

Lurer du på når det er generalforsamlinger her hjemme? Besøk Finanskalenderen på Oslo Børs sine nettsider for full oversikt over både generalforsamlinger og kvartalsrapportering til alle noterte selskaper.