Jeg velger meg april

April har historisk vært den beste måneden med høyest avkastning på Oslo Børs.

Oslo Børs har gjort et historisk dypdykk: Siden 1983 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 3,4 prosent i løpet av april-måned. Det gjør den til den måneden med klart best gjennomsnittsavkastning.

I følge Store norske leksikon var alle måneder opptatt bortsett fra april, da Bjørnstjerne Bjørnson ble bedt om skrive et vers til en kalender, men april passet ham så godt at han moret seg med å begynne diktet med: «Jeg velger mig april».

Bjørnstjerne visste sannsynligvis lite om at april ville bli en veldig bra måned i det norske aksjemarkedet, for aksjehandelen hadde ennå ikke startet på Christiania børs da han sendte inn diktet til den danske kalenderen Souvenir for 1869.

Hvordan er disse tallene funnet? Oslo Børs har brukt totalindeksen for utviklingen frem til 1996. Deretter er det Hovedindeksen som har målt temperaturen aksjemarkedet i denne månedsundersøkelsen. Det kan se ut til at «påskeeffekten» kan være et mer gjeldende begrep enn «nyttårseffekten» i så måte.

Det kan også nevnes at den årlige gjennomsnittsavkastningen på Oslo Børs siden 1983 er 11,8 prosent, eller på til sammen 4.310 prosent.

Les hele saken på oslobors.no og se alle tallene måned for måned.