Premieutdeling Makrokonkurransen

Makrokonkurransen opplevde stor interesse i vinter, med besvarelser fra mange deler av landet. Nivået på besvarelsene var høyt, men juryen klarte til slutt å plukke ut de tre oppgavene som hadde det lille ekstra og nådde helt til topps. Denne uken besøkte vinnerelevene Oslo Børs for å motta sin utmerkelse.

Aleksander Ragnvaldsen, vinner av årets Makrokonkurranse, mottar premie fra ODIN Forvaltning
Aleksander Ragnvaldsen, vinner av årets Makrokonkurranse, mottar premien sin fra ODIN Forvaltning

Aleksander Ragnvaldsen ved Oslo Handelsgymnasium tok førsteplassen i årets konkurranse for hans oppgave «Dypdykk for kronekursen». Oppgaven «Økende arbeidsledighet» av Oscar Andreas Nordèn kom inn til en sterk andreplass, med oppgaven «Den norske krone – i krisesone?» av Marius Stabell Eriksen og Aksel Kolstad like etter på en tredjeplass. Martin Graftås ved ODIN Forvaltning delte ut premie og diplom, hvor årets premie var andeler i fondet ODIN Aksje.

Det er imponerende å se nivået på oppgavene som elevene har skrevet, og en glede for ODIN forvaltning å bidra med årets premie.
Martin Graftås, ODIN Forvaltning

I forbindelse med premieutdelingen fikk elevene også en gjennomgang av historien til Oslo Børs, fra 1819 frem til i dag, samt en omvisning. I forbindelse med en planlagt børsnotering neste dag, fikk vi også en mulighet til å få et innblikk i hva som skjer når et selskap går på børs. Fra børsfrokost, til ringing av bjellen på noteringsbalkongen, til påfølgende pressekonferanse.

Aleksander Ragnvaldsen, Oscar Nordèn, Aksel Kolstad og Marius Stabell Eriksen
Aleksander Ragnvaldsen, Oscar Nordèn, Aksel Kolstad og Marius Stabell Eriksen

AksjeNorge ønsker Aleksander, Oscar, Aksel og Marius lykke til med de siste eksamenene og i videre studier. Vi ser ikke bort ifra at vi ser disse elevene igjen på noteringsbalkongen i fremtiden.

I mellomtiden ser vi frem til Makrokonkurransen 2017, hvor vi også denne gangen håper på deltakelse fra engasjerte samfunnsøkonomielever i vgs fra hele landet. Denne legges ut 9. desember 2016, med innleveringsfrist 9. februar 2017.

Samtlige deltakere i Makrokonkurransen 2016 mottar diplom for enestående innsats i løpet av sommeren.

Har du spørsmål til konkurransen, kontakt post@AksjeNorge.no.