Brexit & investor-exit

Brexit sendte en urolig bølge av pessimisme gjennom markedene i dagene etter at valgresultatet fra Storbritannia ble kjent. Investorer flyktet fra markedene og sendte verdens børser kraftig nedover. En snau måned senere er hovedindeksen på Oslo Børs ved nytt årsbeste. Var du en av dem som ble grepet av panikk?

De fleste investorer var nok i varierende grad urolige i dagene som fulgte den overraskende avgjørelsen fra det Britiske folk, men enkelte er flinkere til å holde hodet kaldt enn andre. En av dem som stadig klarer å holde fokus gjennom volatile markeder er den kjente amerikanske forvalteren Barry Ritholtz, som minner om å tenke langsiktig når man investerer i aksjemarkedet.

Det er lett å forveksle dag-til-dag støy med faktiske og betydningsfulle signaler. Dersom du alltid reagerer på de siste hendelsene i markedet, da har du ingen plan – du har en instinktiv, frykt-drevet reaksjon, og det legger grunnlaget for en katastrofe. Barry Ritholt, 2016

Ritzholtz er også kjent som mannen bak bloggen «the Big Picture», hvor han har oppsummert sine egne regler for å hindre en panikk-exit:

  1. Å investere basert på makrohendelser er nærmest umulig. Hvorfor? Fordi det krever to ferdigheter som mange (de fleste) investorer ikke har: å se hendelser i et objektivt perspektiv, og å time markedene perfekt.
  2. Du klarer ikke å time markedet. Selv om du har forutsett hendelsen riktig, skal du både kjøpe å selge på riktig tidspunkt for å komme ut og inn av markedet til riktig nivå. Dette er alltid vanskeligere enn man tror.
  3. Langsiktige investorer fokuserer på kortsiktige forstyrrelser på eget ansvar. Så sant du ikke er en kortsiktig trader, hvorfor kaster du bort oppmerksomhet og hjernekapasitet på kortsiktig støy? Tenk ti år frem i tid eller lenger når du investerer, og når du følger dine investeringer gjennom volatile markeder.
  4. Diversifisering er kanskje kjedelig, men det fungerer. En globalt diversifisert portefølje, til en lav kostnad, med en god allokeringsmodell, gir det den beste forutsetning for å sikre langsiktige avkastninger. Til tross for at det ikke skaper de mest spennende samtalene i sosiale lag.
  5. Du kan ikke kontrollere eksterne begivenheter, men du kan kontrollere din egen adferd. Du kan ikke kontrollere hvordan sentralbanker setter renter, valgresultater i andre land, eller hvordan markeder skal reagere på hendelser generelt. Men du kan kontrollere din egen plan for fremtiden og hvordan du skal reagere på det som måtte komme.
  6. Ingen vet noen ting som helst. Folk vet lite og kan forutse enda mindre. Dersom din investeringsstrategi er å gjette riktig på det neste som skal skje, er du dømt til å mislykkes.

Dette utdraget er fritt oversatt og gjengitt fra artikkelen «Given the Brexit Brouhaha, How Did Your Investments Hold Up?» fra helgens utgave av Washington Post. Her finner du full utgave av teksten.