Børsgruppen Nord

Er du student og ønsker å engasjere deg i en av de mange studentgruppene det neste året? AksjeNorge har snakket med Anders Bergfjord Fjellvikås, leder av Børsgruppen Nord i Bodø, som oppfordrer alle med interesse og engasjement til å bli med i børsgruppen på din skole.

1. Fortell litt om Børsklubben Nord

Vi hører til Handelshøgskolen Nord ved Nord Universitetet (campus Bodø). Vi er per dags dato 10 medlemmer, og har nylig startet rekruttering av forvaltere for studieåret 16/17. Gruppen ble etablert på 90-tallet, med et varierende aktivitetsnivå.

Anders Bergfjord Fjellvikås, leder av Børsgruppen Nord i Bodø
Anders Bergfjord Fjellvikås, leder av Børsgruppen Nord i Bodø

Børsgruppen Nord består av et styre og et forvaltningslag. Styret tar seg av administrasjonen av Gruppen og forvalterne skal forholde seg til vår portefølje og markedet i sin helhet. Vi møtes ofte for å diskutere strategi for gruppen og porteføljene. Vi har også etablerte kommunikasjonskanaler som effektiviserer driften til gruppen.

2. Kan du si litt om hvordan dere investerer?

Vi investerer vanligvis med en mellom-langsiktig strategi. Dette varierer selvfølgelig mellom porteføljene våre og om vi handler med fiktive eller virkelige verdier. Generelt sett så foretrekker vi lav risiko, for så å tilpasse risiko til marked og utvikling. Vi har satt avkastningmål som varierer fra 7.5% – 15%.

3. Har du en hendelse du husker godt som var spesielt spennende i aksjemarkedet?

Korreksjonen etter nyttår var utrolig spennende. Vi var samlet på børsrommet og fulgte med på indeksene mens det falt. Vi var nysgjerrige på hvor bunnen var. Vi så mange investeringsmuligheter i kjølvannet av hendelsen

4. Hva vil du si til andre studenter som nå er kommet i gang med studier, og som lurer på om de vil melde seg inn i børsklubben på sin skole?

Forkunnskap og erfaring er ikke nødvendig, men heller noe man bygger opp over tid i en børsgruppe. Sålenge interessen og engasjementet er til stedet kan man legge løpet for å få spesialiserte kunnskaper om finans som man vil ta med seg videre i livet. I Børsgruppen Nord får du mulighet til å lære om finans og børs i en mer praktisk forstand, og utvikle egen nysgjerrighet. Vi er også med på å arrangere foredrag og events, som gir muligheten til å møte sentrale roller innen norsk finans. Vi har også gratis kaffe på børsrommet.

5. Hvor kan vi finne mer informasjon om dere?

Du kan finne oss på facebook: facebook.com/borsgruppen. Vi utlyser nå stillinger i forvaltningslaget, og du kan søke på leder@borsgruppen.no. Vi jobber også med å sette opp nettsider for en enklere oversikt og introduksjon til gruppens drift.