Aksjepraten: DNB Markets

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge. Vi har også en rekke samarbeidspartnere med oss til de ulike byene som bidrar i stor grad til at arrangementet er en suksess. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem i løpet av høsten for å bli bedre kjent med hva de gjør og hvem de er. Første man ut er aksjestrateg Kristian Tunaal fra DNB Markets.

 

1.For de som er helt ukjent med aksjer og aksjemarkedet, kan du kort forklare hva enhver person bør vite før de entrer aksjemarkedet?

— For det første, bør man åpne seg en meglerkonto og tilegne seg en forståelse av hvordan kjøpe og selge aksjer. Deretter er det viktig å definere sitt eget mål med å investere i aksjer: Er det fordi det er gøy? Sparer jeg mot pensjon? Hvor mye risiko tåler jeg? Søk profesjonell rådgiving dersom du er usikker

2. Hva kan du fortelle en person som meg, som er fra et annet land og som aldri har investert i Norge tidligere? Er det noen store forskjeller mellom Norge og andre land?

— Forretningsstrukturen er annerledes. Det vil si at det er mye shipping, energi og oljeservice i Norge. Internasjonale kunder som eier norske aksjer har en tendens til å reagere på internasjonale nyheter mye mer enn de norske, selv når de bor her i landet. Først og fremst bør du gjøre deg kjent med det lokale næringsliv og sentrale bransjer på Oslo Børs.

3. Hva opplever du er den største misforståelsen når det gjelder å investere i Aksjer, og hva ville du sagt til en helt fersk investor for at de ikke skal ta feil (og gjerne følelsesladede) investeringsbeslutninger?

— Dette handler om to faktorer: 1- Mangel på kunnskap og 2-Personlighet. Du kan endre den første, men ikke den andre. Mennesker tror ofte de kan handle aksjer uten å tilegne seg nødvendig kunnskap (i det minste til et minimumsnivå). Så når nedturen kommer, reagerer de basert på følelser og selger sine posisjoner. Det er avgjørende å ha en strategi når du investerer, samt å være disiplinert nok til å følge din egen strategi.

4. Jeg tror at mange ikke—profesjonelle aktører valgte å unngå aksjemarkedet etter finanskrisen I 2008. Tror du vi nå har klart å legge denne krisen bak oss? Er det evt andre hendelser gjennom din karriere som bemerker seg slik som finanskrisen?

—Markedet er ikke tilbake. Volumer i markedet er fortsatt halvert siden den gang. Det er også den hendelsen som skiller seg tydeligst ut i min tid i aksjemarkedet. Det var en internasjonal krise, hvor det blr utslag i markedene globalt. Investorer er fortsatt mye mer forsiktig i dag enn den gang.

5. Aksjemarkedet har i snitt hatt en avkastning på 8-10% siden starten av 1980-tallet. Hvilke type avkastning tror du vi vil se i aksjemarkedet fremover?

— Vi kan vente oss en lavere avkastning fremover. Grunnen til dette er at avkastningen i aksjemarkedet kan sees i sammenheng med gjeld. Gjelden i verden har økt og renten er historisk lave. Dette på sin side betyr lavere verdiskapning og lavere avkastning også i aksjemarkedet.

6. Jeg forstår at det er vanskelig å gi spesifikke råd til hvilke sektorer som vil lykkes I fremtiden. Men er det noen sektorer, nasjonalt eller globalt, som du tror vil være av stor interesse de neste årene. Fortell også gjerne hvorfor.

— Det er flere bransjer jeg kan anbefale, det handler i bunn og i grunn om prising. Teknologi og teknologisk innovasjon vil ikke stoppe. Helsesektoren (med den aldrende befolkning) vil også fortsette å være interessant.

7. Det er kort tid til det amerikanske valget. Hvordan tror du aksjemarkedet vil reagerer på valgresultatet? Vil det påvirke markedene på både kort og lang sikt?

— det vil påvirke markedene på kort sikt. Det er ikke bare presidenten alene som har makt i USA. Det kan være det blir noe panikk med en gang, men det vil raskt blåse over til mer avgjørende faktorer.

8. Hvor kan jeg som investor finne informasjon? Er det noen bøker, nyhetssider eller arrangementer du vil anbefale?

— Det er veldig mye godt stoff å anbefale. Men det slår nok aldri feil å følge Peter Lynch. Han har en veldig god “track record» og har slått markedet 13 år på rad. Stiftelser som AksjeNorge er også veldig viktig for å spre kunnskap om aksjemarkedet.

9. Er «Den store aksjekvelden» det beste arrangementet for private investorer i Norge? :)

— Ja, det er det, og jeg gleder meg til å delta!

Og helt til slutt, om deg:

10. Gjennom din karriere, har du bidratt med noen spesielt nevneverdige analyser som var av spesiell stor betydning for deg? Hva var det? Og hvordan havnet du hos DNB? Nøye planlegging eller helt tilfeldig?

— Ja, det har jeg. Som ny til bransjen, var jeg den eneste som anbefalte å selge, mens alle de andre erfarne analytikerne hadde et mer positivt syn på markedet. Jeg endte med å ha rett.

Når det gjelder DNB, er det et fantastisk sted å jobbe. Men jeg havnet her tilfeldig. Min interesse og lidenskap for finans og aksjemarkedet, derimot, startet tidlig. Jeg har hatt som mål å utvikle meg i denne bransjen siden tidlig i 20-årene.

11. Jeg leste nylig at det som former en person, er det personen velger å bruke tiden sin på etter job. Det er også det som sier mest om en persons karakter. Hva like du å gjøre etter jobben? Hvilke andre lidenskaper har du?

— Jeg liker en variasjon av utendørsaktiviteter; seiling, ski, jakt. Og så liker jeg å lese. Jeg er også svært glad i å reise, men gjør dette stort sett i forbindelse med jobb i disse dager. Jeg pleide faktisk også å være aktiv skihopper i 15 år som ung. Utover det leser jeg en lang rekke nyheter og oppdateringer hver morgen før jeg går på jobben.

Kristian Tunaal presenterer både aksjeanalyse for den private investor, markedssynet, samt konkrete aksjetips under Den store aksjekvelden 2016.