Makrokonkurransen 2017

Er du landets beste makroelev? Fredag den 9. desember publiseres Makrokonkurransen 2017. Dette er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen

AksjeNorge har som formål å stimulere til økt kunnskap om og interesse for aksje- og verdipapirmarkedet blant befolkningen i Norge. Kunnskap om makroøkonomiske forhold er viktig for å forstå hva som påvirker markedene. Hvert år engasjerer Makrokonkurransen elever og lærere over hele landet, med oppgaver som gir elevene mulighet til å teste sine fagkunnskaper på områder som er dagsaktuelle og hvor elevene kan kombinere fagkunnskap med innsikt i aktuelle politiske og samfunnsøkonomiske forhold.

Fredag 9. desember publiseres konkurransen med to alternative oppgaver som elever kan velge mellom. Elever kan velge å skrive oppgaven selv eller i grupper på inntil tre personer. Les mer om reglene for Makrokonkurransen.

Hvem bør delta?

AksjeNorge oppfordrer alle elever på andre eller tredje året i Videregående skole med spesiell interesse for samfunnsøkonomi å delta. Oppgavene vil være basert på dagsaktuelle temaer som lett kan knyttes opp mot pensum i samfunnsøkonomi. Tidligere deltakere har hatt glede av å arbeide med oppgavene, hvor pensum brukes til praktisk oppgaveløsning. Vinnerne av konkurransen får både diplom og premie.

Hvordan delta

Meld deg på Makrokonkurransen 2017 her, så mottar du fortløpende informasjon om konkurransen. Her kan du også melde på din gruppe, eller dine elever dersom du er en lærer som ønsker å melde på en hel klasse. Husk at dersom du melder på flere, må du videresende informasjonen du mottar.

Makrokonkurransen legges ut på denne siden klokken 14:00 den 9. desember 2016. Last ned oppgaven og sett i gang! Dersom du har spørsmål kan du når som helst sende  dette til post@aksjenorge.no.

Innleveringsfrist 9. februar 2017. AksjeNorge velger da ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene (pdf) må være sendt til post@aksjenorge.no innen 23.59 på innleveringsdatoen. Vinneren offentliggjøres i løpet av våren 2017.

Lykke til!