Opptur for aksjespareprogrammer

I år har vi fått en enda større grunn til å spare i egen bedrift. Som det tredje landet i Europa har Norge økt den skattefrie fordelen ved å delta i aksjespareprogrammer i eget selskap.

Den skattefrie fordelen ved å delta i aksjespareprogrammer lå lenge på 1 500 kroner. For å stimulere til økt privat eierskap i norsk næringsliv ble det i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 vedtatt at denne skulle dobles. Ansatte i selskaper som tilbyr aksjespareprogrammer får dermed en skattefrie fordel på 3 000 kroner fra og med inntektsåret 2017. Det er med andre ord dobbelt så stor grunn til å delta i selskapets aksjespareprogram i år mot tidligere.

Aksjesparing for ansatte i Europa 2009 til 2016

Norge er det tredje landet i Europa som dobler den skattefrie fordelen for aksjesparing i egen bedrift. Storbritannia utførte lignende tiltak i 2014, etterfulgt av Østerrike i fjor. Det er en helt klar sammenheng mellom økonomiske insentiver og deltakelse i aksjespareprogrammer. Flere og flere land etablerer tiltak for å øke engasjement rundt næringslivet i sitt hjemland. Aldri før har flere spart i eget selskap i Europa og den generelle trenden er økende. Fra 2009 til 2016 var det en dobling i aksjeeierskap per ansatt. Les mer om europeiske trender for aksjespareprogrammer.

Enda viktigere er det at det å spare i egen bedrift kommer både den ansatte og arbeidsgiver til gode. Som ansatt er det en dokumentert sammenheng mellom eierskap og engasjement og lojalitet. Ikke minst er det verdifullt å delta når man kan få en ekstra avkastning på arbeidet sitt – og bidra til egen sparing på en annen måte. Les mer om aksjespareprogrammer.