Vinnerne av Makrokonkurransen 2017

Makrokonkurransen 2017 er nå over og den tidligere trenden med økende akademisk nivå har igjen blitt reflektert i årets besvarelser. Lave renter og redusert globalisering var temaer elevene kunne velge mellom, hvor det var tydelig at globalisering engasjerte mest blant deltakerne. Oslo Katedralskole utmerket seg i årets konkurransen. Vi gratulerer!

Høyt nivå på årets besvarelser

Juryen hadde en krevende jobb gjennom årets konkurranse. Nivået på bidragene var høyt og flere oppgaver lå helt i tet til siste innspurt. Dette har resultert i at selekteringsprosessen både fra den eksterne juryen og fra vår side i AksjeNorge har vært mer krevende enn noen gang. Dette er derimot arbeid vi tar for oss med smil om munnen! Det er fantastisk at vi har så mange talentfulle videregående studenter med en interesse for samfunnsøkonomi.

Nivået på bidragene er jevnt over høyt, og det er ikke lett å skille mellom de fem-seks beste.
Hilde C. Bjørnland, professor i makroøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Grunnet det høye nivået, kom vi til slutt frem til at årets førsteplass deles mellom to lag. Både disse og vinneren av tredjeplassen kommer i år fra Oslo Katedralskole, og har dermed tatt over for Oslo Handelsgymnasium som toppet de tre pallplasseringene i fjor. Selv om Oslo Katedralskole var godt representert i toppen har vi fått besvarelser fra hele landet. De 12 beste oppgavene ble sendt videre fra AksjeNorges interne jury, til den eksterne juryen bestående av professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI og Kjetil Melkevik fra Holbergfondene.

Veldig mye bra fra flinke kandidater! Her er det modne og gode resonnementer, samt solide vurderinger og drøftelser.
Kjetil Melkevik ved Holbergfondene

Blant de 12 beste oppgavene var i tillegg til Oslo Katedralskole følgende skoler representert: Oslo Handelsgymnasium, Gjøvik VGS, United World College of S.E Asia, Ålesund VGS Avd. Latin og Sandnes Videregående Skole. Hver og en har bidratt noe eget til konkurransen og vist over gjennomsnittlig god kunnskap om temaene.

Vinnerne av Makrokonkurransen 2017

Delt førsteplass – Falk Bergem, William Fluck og Filip Kaloudis ved Oslo Katedralskole for oppgaven «Globaliseringens kvaler»

Fra juryens begrunnelse:  Oppgaven gir et svært godt helhetlig inntrykk, og klarer å flette sammen alle trådene til en sterk konklusjon. Det er tydelig at de har god kontroll på relevant teori, statistikk, historie, og politiske realiteter. Dette er en solid oppgave med gode kilder, god bruk av grafer og med en sofistikert analyse som konkluderer klart. Oppgaven introduserer problemstillingen godt og definerer globalisering samtidig som den fint introduserer og bruker Ricardo videre i oppgaven.

Delt førsteplass –  Asta Skirbekk og Simon Seland ved Oslo Katedralskole for oppgaven «Globaliseringens pris»

Fra juryens begrunnelse: Oppgaven fortjener sterk ros. Spesielt trekkes det fram deres bruk av grafer og teori. De har videre knyttet denne bruken godt til resten av oppgaven noe som har resultert i et sterkt helhetsbilde. Seland og Skirbekk presenterer dessuten modne og gode resonnementer samtidig som de bruker relevante grafer for å belyse aktuelle temaer. Videre har de presentert grafene med gode forklaringer som benyttes, noe som resulterer i en sterk oppgave som hever seg over de fleste.

Tredjeplass – Sunniva Øyen Aas ved Oslo Katedralskole for oppgaven «Globaliseringsbølgens nye forplantninger »

Fra juryens begrunnelse: Dette er en besvarelse som viser god struktur og gode formuleringer. Både fordeler og ulemper blir godt drøftet med solide vurderinger i etterkant av dette. Dette er en veldig godt skrevet oppgave. Oppgaven introduserer oppgaven godt med å definere globalisering og deres rolle innenfor økonomien. Gjennom oppgaven får vi et oversiktlig bilde av global handel og potensielle konsekvenser til dette relatert til dagens politiske klima. Basert på god drøfting avslutter oppgaven med en sofistikert konklusjon som tar for seg flere av nyansene involvert.

I premie mottar vinnerne andeler i fondet ODIN aksje. De inviteres samtidig til en omvisning på Oslo Børs for å motta utmerkelsen. Vi gratulerer så mye!

Tusen takk til alle involverte

AksjeNorge ønsker å rette en stor takk til juryen som vurderer oppgavene, samt til ODIN Forvaltning som bidrar med premie i konkurransen. En spesielt stor takk til alle skoler, lærere og elever som har engasjert seg i Makrokonkurransen 2017. Vi ser allerede frem til neste år og håper på enda større tilslutning fra enda flere skoler i Norge. Dette er en unik mulighet til å teste sin kunnskap i praksis.