Aksjepraten: Nordea

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem vi ser på scenen og på stand i løpet av høsten. Denne gangen har vi møtt Investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Bergen og møt Ingvild med flere

1. Nordea er en fast deltaker på Den store aksjekvelden, og du har vært med til flere byer de siste to årene med inlegget «Makrobildet for høsten». Hvilke forventninger har du til aksjekvelden i Bergen?

Jeg gleder meg til aksjekvelden i Bergen av flere grunner. Jeg synes Den store aksjekvelden er et veldig bra arrangement, som samler fagfolk med litt ulik bakgrunn og folk som er interessert i aksjer. I tillegg savner jeg stadig Bergen etter å ha bodd der i studietiden, og syns alltid det er fint å være tilbake.

2. Makrobildet er åpningsinnlegget under de fleste aksjekvelder. Hvorfor er disse temaene så viktig for utviklingen på Oslo Børs?

Oslo Børs er jo en typisk «høy beta»-børs, det vil si den følger bevegelsene på de globale børsene, men gjerne med enda større bevegelser. Når det går bra globalt, går det typisk ekstra bra på Oslo Børs, og motsatt. Derfor er jo det som skjer i verden og vekstutsiktene globalt veldig viktig for utsiktene på Oslo Børs.

3. Oslo Børs har utviklet seg sterkt i 2017 og mye sterkere enn de fleste internasjonale børser (som du er inne på over). Noen mener det er grunn til bekymring. Er det grunn til det?

Vi mener det er all grunn til å være positive til aksjemarkedet fremover, nettopp på grunn av at utsiktene for verdensøkonomien er bedre enn på lenge. Som nevnt har Oslo Børs en tendens til å gjøre det bra når det går bra i resten av verden. En grunn til å være litt mer forsiktig på Oslo Børs er at prisingen er ganske høy når man sammenligner med inntjeningsveksten til norske selskaper. Så man bør kanskje være litt mer forsiktige når det kommer til Oslo Børs, og også se litt ut i resten av verden når man investerer i aksjer.

4. Er det et element du vil trekke frem som spesielt gledelig i verdensbildet?

Det som er spesielt oppløftene i verdensøkonomien akkurat nå er at veksten ser bedre ut overalt, og det er lenge siden. Eurosonen, som faktisk er verdens nest største økonomi, og Japan, som er verdens tredje største økonomi, har slitt lenge med svak vekst, men der ser det betydelig bedre ut. Tidligere har mye av veksten vært drevet av USA og de store vekstøkonomiene i Asia, men nå er det altså fler som drar lasset. Det er positivt fra et aksjemarkedsperspektiv, med tanke på at de vestlige markedene (USA, Europa og Japan) utgjør den desidert største delen av verdens aksjeverdier.

5. Og helt til slutt; Er det en region eller et tema du synes er spesielt spennende når du følger med på alt som skjer globalt?

Når vi ser på det store verdensbildet syns jeg det er veldig spennende det som skjer i Europa akkurat nå. Dette er en region som har vært mislikt av investorer over lang tid, på grunn av politisk usikkerhet og bekymring knyttet til euroens overlevelsesevne. Denne usikkerheten begynner å avta, og vi ser at et mer positivt momentum begynner å feste seg. Det er spennende å se hvordan dette påvirker finansmarkedene.

Tusen takk, vi sees på Den store aksjekvelden i Bergen 23. oktober.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Bergen og møt Ingvild med flere