Aksjepraten: VPS

I serien «Aksjepraten» blir vi kjent med dem som er med på Den store aksjekvelden gjennom høsten. Denne gangen har vi pratet med Kari Ann Egeland fra VPS, som presenterer Aksjesparekonto og IPS under aksjekveldene.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Stavanger og møt Kari Ann med flere.

1. VPS er medarrangør av Den store aksjekvelden, og du har selv vært med på arrangementet i en årrekke. Hvilke forventninger har dere hatt til årets arrangement?

Jeg har høye forventninger fordi nivået på innleggene har vært så bra! Jeg opplever at det er variert, lærerikt og «matnyttig» for de som ønsker å spare i det norske aksjemarkedet. Og så er det utrolig gøy at vi hvert år de siste årene har satt nye rekorder i antall deltakere. Det gjør at vi i VPS treffer mange hyggelige mennesker som det er interessant å snakke med i en fin og uformell atmosfære.

2. Hva er den beste opplevelsen du kan huske fra aksjekveldene?

Selv om VPS er medarrangør er det likevel ikke så ofte vi selv har stått på scenen og presentert noe, så det må vel være da vi presenterte løsningen vår for månedlig sparing i enkeltaksjer for et rekordstort publikum på nærmere 900 mennesker i Oslo for noen år tilbake. Jeg vil også trekke frem denne høsten hvor vi er med og snakker om Aksjesparekonto og IPS for fulle hus rundt om i landet.

3. 2017 er selve spareåret i Norge. Fra og med 1. september kunne alle nordmenn åpne en egen aksjesparekonto. Hva tror du det har å si for aksjesparing her til lands?

Jeg håper og tror at slike ordninger som er rettet mot vanlige personlige sparere vil være med å alminneliggjøre sparing i aksjer for mange flere nye sparere. Dette er en løsning som vi i VPS har vært med på å jobbe frem i mange år, så vi er veldig fornøyde med at dette endelig ble en realitet.

4. Onsdag 1. november ble også den nye løsningen for individuell pensjonssparing (IPS) lansert? Hvordan tror du dette vil utvikle seg i forhold til aksjesparekonto?

Jeg tror på lang sikt at dette kanskje blir større enn aksjesparekonto, men det er to ordninger som fungerer veldig godt sammen. Totalt sett så tror jeg at disse to løsningene sammen utgjør er et godt tilbud til sparere.

5. Er det annet du tror vil være viktig for at flere velger å spare i aksjer og fond?

Nå er det jo endelig kommet to nye gode ordninger fra myndighetene, så mye er opp til bransjen selv. Da tror jeg det handler om å gjøre det enkelt, oversiktlig og ikke minst så må bransjen være transparent og åpen.

6. Du skal holde innlegget «Aksjesparekonto i praksis» fra scenen i Stavanger. IPS blir også en del av presentasjonen. Får du mye spørsmål om disse temaene i pausene under aksjekveldene?

Ja, det kommer en del spørsmål og gjerne av veldig praktisk art. Dette er nye ordninger som har kommet relativt raskt på oss som skal utvikle løsningene og alt er ikke på plass enda. Det er klart at en del praktiske ting som flyttinger og bytte av tilbyder etc. har skapt noen utfordringer som vi skal bidra til å løse.

7. Det er mye å huske på nå, med alle disse spareløsningene. Er det annet vi bør vite om før året er omme?

For de som ønsker å gå inn på aksjesparekonto og IPS så bør de ta kontakt med sin tilbyder i god tid før nyttår, de aller fleste har god informasjon på sine nettsteder om dette.

For alle som sparer i en aksjespareklubb er det viktig å huske på at de fra 01.01.18 må ha et organisasjonsnr., og ikke lenger kan benytte den kontotypen som het Foreningskonto i VPS. Alle de som sparer i en slik klubb må over på ny konto som står på Aksjespareklubbens organisasjonsnr. Dette får man i Brønnøysundregisteret.

8. Helt til slutt; VPS oppbevarer alle aksjer i Norge, og de fleste aksjefond. Hvor mange VPS kontoer finnes det, og hvor store verdier er oppbevart hos dere?

I VPS er det ca. 1,2 millioner VPS-konti og vi oppbevarer verdipapirer til en verdi av nærmere 5500 milliarder kroner. Kan også nevne at vi gjør opp handler daglig for godt over 100 milliarder.

Siden etableringen av aksjesparekonto har vi nesten 120 000 nye konti, så dette lover godt.

Det er ganske imponerende! Tusen takk for praten, vi sees i Stavanger 6. november!

Meld deg på Den store aksjekvelden i Stavanger og møt Kari Ann med flere.