Aksjepraten: Noon Invest

I serien «Aksjepraten» blir vi kjent med dem som er med på Den store aksjekvelden gjennom høsten. Denne gangen har vi pratet med Even Krohn-Pettersen fra Noon Invest. Noon Invest er en nykommer på aksjekveldene, og representerer en helt ny type forvalter.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Even med flere

1. Noon Invest er med på Den store aksjekvelden for aller første gang i år. Hvordan har dere opplevd årets arrangementer så langt?

Vi har vært positivt overrasket. Først og fremst for den store interessen og oppslutningen rundt arrangementene, men også i forhold til den profesjonelle gjennomføringen. Det er en veldig fin arena for folk flest til å få bred og god informasjon, men også for å få stilt de gode spørsmålene til mange forskjellig aktører.

2. Mandag 20. november kan publikum møte dere på stand under Den store aksjekvelden i Oslo. Hvilke forventninger har dere til aksjekvelden?

For oss blir dette vårt tredje seminar som vi er med på, så vi ser for oss å være enda bedre forberedt enn de to foregående. Vi vil stille mannsterke, og være klar til å besvare så mange spørsmål som vi kan. I og med at vi er en ny aktør med et nytt konsept, så er det viktig for oss å kunne informere godt. Vi har til og med en liten overraskelse med oss til Oslo….

3. Noon Invest er en ny type aktør i det norske markedet. Hva er det som skiller dere fra andre mer etablerte aktører?

Det er for så vidt flere ting som skiller vårt konsept fra de etablerte. De tre viktigste forskjellene jeg vil trekke frem er:

  1. I henhold til mye journalistikk og faglitteratur ser vi at de fleste aktive forvaltere ikke makter å slå markedet over tid. Når indeksfond i tillegg har en kostnad som ligger ned mot 1/10del av aktivt forvaltede fond, så er dette grunnene til at indeksfond har eksplodert i popularitet internasjonalt. Samtidig ser vi i Norge et iøynefallende fravær av rådgivning, salg og markedsføring av indeksfond. Dette har vi gjort noe med ved å kun basere oss på indeksfond.
  2. Vi representerer en bransje hvor det oppigjennom årene har vært en del kritikk knyttet til rådgivning og salg. Dette fører til at mange ønsker å klare seg selv, men dette oppleves av mange som vanskelig da det finansielle markedet blir mer og mer kompleks. Vi har derfor laget en løsning hvor en kan gå igjennom en del spørsmål, i ro og fred, og selv finne frem til den porteføljen som passer ens egne preferanser.
  3. Til slutt vil jeg nevne at vår løsning innebærer porteføljeforslag som er tilpasset den risiko som enhver skulle ha eller tåle, porteføljene er globalt sammensatt, og alle instrumentene er indeksfond. Det blir nesten som om en har sitt eget lille ”oljefond”. Når vi i tillegg har forvaltningsekpertisen til Stavanger Asset Management og kapitalen håndteres av en av Skandinavias større banker, så mener vi at totaliteten skal gi en god betryggelse til kunden om at investeringene er i gode hender.

4. Dere bruker begreper som Digital forvaltning og Roboadvice når dere snakker om løsninger deres. Hva er egentlig dette?

Robo-advice er en felles benevnelse av de selskapene som tilbyr en helhetlig investeringsløsning hvor prosessen håndteres digitalt. Det betyr at en går igjennom en del forhåndsdefinerte spørsmål som analyseres av en datamaskin, og resultatet blir et forslag som er basert på de svarene en ga. Digital forvaltning brukes gjerne om den videre forvaltningsprosessen, der hvor hele eller deler av prosessen er digitalisert, eller gjort av en datamaskin om du vil.

I Noon Invest har vi bestemt oss for å benytte en kombinasjon av ”gammelt” forvalter-håndverk og ny teknologi. Vi har automatisert de aller fleste prosessene, mens det er fremdeles et kompetent forvalter-team som gjør den endelige investeringsbeslutningen.

5. Har du inntrykk av at personer du treffer i løpet av en aksjekveld kjenner til dette fra før? Eventuelt hva er det dere får flest spørsmål om på stand?

Vi treffer folk med et vidt spekter av kunnskap og forståelse. For mange er nok dette med digitalt og automatiserte prosesser veldig nytt, men mange har fått med seg at mulighetene er store for bedre avkastning til lavere kostnad i indeksfond. Vi ser det at denne type tjeneste har hatt en voldsom vekst i utlandet, og da spesielt i England og USA. Lærdommen fra noen av disse aktørene er at det kreves en del tilvenning og opplæring av markedet. I og med at vi er blant de første i Norge med dette, så er det en del markedsarbeid som må gjøres, og derfor desto viktigere for oss at vi er med på tilstelning som dette.

6. Mange betegner 2017 som selve spareåret i Norge. Både Aksjesparekonto og nye IPS har blitt lansert gjennom høsten. Hva tror du det har å si for aksjesparing her til lands?

Vi tror at det er veldig bra for aksjesparing. Jeg er gammel nok til å huske AMS ordningen som var for en del år tilbake, og den var jo veldig populær. Vi nordmenn er veldig opptatt av skatt, og innen alle deler av samfunnet blir derfor skatte-insentiver vel tatt imot. Jeg vil allikevel anmode om at en ikke blir for fokusert på skatt, og derfor at selve investeringsobjektet og/eller porteføljetekning blir neglisjert.

7. Er det annet du tror vil være viktig for at flere velger å spare i aksjer og fond?

Etter mange års erfaring i finansmarkedet, så vil jeg påstå at den viktigste årsaken til at mange velger å ikke investere i aksjer eller fond er antatt risiko. Dvs at de fleste har enten opplevd selv, eller hørt om andre, som har tapt penger på dårlig rådgivning eller risikotakning utover ønske eller evne. Så jeg tror at ved å bedre rådgivningen, og ikke minst porteføljetekning, så burde flere kunne finne frem til sitt tilpassede risikonivå for å kunne investere i aksjer og fond.

8. Med et økende antall personer som sparer i Norge, høres en helautomatisert platform som deres ut som en god ide. Tror du flere aktører kommer etter med lignende løsninger?

Ja, definitivt. Vi hører allerede om noen som er på trappene med egne løsning som ligner på vår egen. Men i og med at det her foreligger en god del opplæring av kunder og av markedet, så tror vi at det vil være bra å få flere aktører på banen.

9. Helt til slutt; selve navnet Noon Invest minner jo om et tidspunkt midt på dagen. Jeg blir nysgjerrig, hva var bakgrunnen for navnevalget?

”Noon” er et sentralt tidspunkt på dagen, og det tidspunktet hvor vi gjerne er mest aktive og kreative. For oss blir det en definisjon av ”nå”, hvor det er lenge igjen av dagen (livet), og vi vil kunne nyte fruktene av det vi foretar oss .

Det er var absolutt en interessant tilnærming! Tusen takk for praten, vi sees i Oslo 20. november!

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Even med mange flere