Aksjepraten: Pareto Securities

I serien «Aksjepraten» blir vi kjent med dem som er med på Den store aksjekvelden gjennom høsten. Denne gangen har vi pratet med Karl Oscar Strøm i Pareto Securities. Han presenterer både risikostyring og aksjetips under årets aksjekvelder.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Karl Oscar med flere

1. Pareto Securities er en fast deltaker på Den store aksjekvelden. Hvilke forventninger har dere til årets arrangement?

Vi forventer godt oppmøte, interessante foredragsholdere og en god anledning til å møte aksjeinteresserte nordmenn på stand. Årets sesong har vært meget god, og vi ser frem til «grand finale» i Oslo.

2. Hva er den beste opplevelsen du kan huske fra aksjekveldene?

Det har vært noen anledninger der folk kommer bort og forteller at de har tjent penger og gjort bedre investeringer etter å ha fulgt våre råd, eller der artikler og videoinnhold vi har laget har vekket deres interesse for aksjer og investeringer. Dette er selve formålet med våre aktiviteter på dette området, og da er det veldig hyggelig å få tilbakemeldinger om at det virker.

3. 2017 er selve spareåret i Norge. Fra og med 1. september kunne alle nordmenn åpne en egen aksjesparekonto. Hva tror du det har å si for aksjesparing her til lands?

Ordningen med Aksjesparekonto gjør det lettere å bytte ut gamle investeringer med nye, gjør det lettere å håndtere skatt ved årsskiftet, og gjør det lettere å ta penger ut og inn av markedet. Dette er gode nyheter for alle som investerer og sparer i aksjer og aksjefond. Foreløpig ser vi at mange som allerede har investeringer har benyttet seg av dette, men over tid kan man forhåpentligvis se at dette legger grunnlag for økt interesse for aksjesparing også i den brede befolkning.

4. Opplever dere mange kundehenvendelser i forbindelse med lansering av Aksjesparekonto?

Ja, vi etterstreber å ha et veldig bra produkt på dette området, og opplever at spesielt de som har et aktivt forhold til sine aksje- og fondsposter setter stor pris på dette. De fleste privatpersoner som åpner konto hos oss nå åpner både en vanlig konto og en ASK. Kontoene styres via vår nettløsning på en lett håndterbar måte, og gir kundene tilgang til avanserte handelsverktøy, et stort antall markeder og et nytt fondssenter med flere enn 300 fond i alle kategorier.

5. Er det andre temaer som utmerker seg blant henvendelsene du får fra publikum om dagen?

Det er et ganske bredt spekter på hva folk spør om. Det går på alt i fra enkeltinvesteringer til spørsmål om ulike handelsverktøy. Markedet byr jo alltid på mange muligheter og folk har forskjellige preferanser. Her fins det noe for enhver smak, enten man vil ha fond eller enkeltaksjer. Vi får dog en del spørsmål om fond, og hvordan man kan bygge opp fondsporteføljer med ulik risikoprofil. Dette er et tema jeg selv er veldig interessert i og som har relevans for de fleste av oss. Vi kommer til å gjøre mye spennende på dette området i vårt nye fondssenter fremover.

6. Du holder et innlegg om risikostyring og gir aksjetips med ulik risikoprofil under Den store aksjekvelden. Hvis du skal trekke frem den aller viktigste faktoren til god risikostyring av sin portefølje, hva vil det være?

Karl Oscar presenterer risikohåndtering under Den store aksjekvelden i Bergen

Risikostyring er alltid en kombinasjon av faktorer, enten du skal håndtere en aksjeportefølje eller å manøvrere en bil i trafikken. Men akkurat som fart er den viktigste risikofaktor i trafikken, så er posisjonsstørrelse viktigst for risiko i finansmarkedet. Det er også her vi ser de fleste store feilene begås av private (og en sjelden gang av profesjonelle). Uerfarne investorer har en tendens til å ha for mye i for risikable aksjer, og om man ikke er ekstremt dyktig med timingen er det da stor risk for å gå på en smell. Jeg skjønner ellers godt at folk vil kjøpe spennende aksjer. Man må bare huske at dette bør være «krydder» i porteføljen, og ikke utgjøre hovedretten.

7. Er det noe spesielt vi bør ta hensyn til akkurat nå som aksjemarkedet ser ut til å stadig nå nye høyder?

Oppgangen i markedet har etter min mening vært godt fundert. I et mer detaljer perspektiv, har også kursutviklingen vært veldig forskjellig mellom selskaper som kan vise til et solid fundament og resultater, mot de som ikke har det. Det er altså slett ikke slik at «alt» stiger. I sum er heller ikke børsoppgangen vi ser både her hjemme og der ute noe særlig annerledes enn det man historisk har kunnet vente i et «godt år». Ja, vi ligger høyere enn den gjennomsnittlige årlige avkastningen, men gjennomsnittet inneholder både gode og dårlige år.

Som alltid er det imidlertid viktig for investorer som er opptatt av «market timing» å vite hvilke signaler en skal se etter for når markedsoppførselen begynner å bli annerledes. Da bør man ha en klar plan for hvordan man skal tilpasse porteføljen. Min «plan A» er fortsatt markedsoppgang, men «plan B» ligger klar.

8. Og helt til slutt; Har du noen personlige erfaringer med risikostyring som du kan dele med oss? Da tenker jeg på hendelser av både svært god og/eller dårlig karakter.

Når man jobber med trading eller investering så betyr risikostyring å sørge for at hendelser av spesielt dårlig karakter ikke skal ramme deg for mye, samtidig som man gjerne ønsker å ha mulighet for at hyggelige ting skal kunne gi en positiv effekt. Som investor betyr dette å sitte i solide selskaper, som også har positive triggere. Jeg har for eksempel opplevd et par ganger å sitte i slike selskaper, akkurat når det kommer et oppkjøpstilbud. Første var NetCom. Det var trivelig.

Mer relevant i denne sammenheng er imidlertid tiden jeg hadde som trader på fulltid. Gjorde da tusenvis av handler for i sum noen milliarder kroner i løpet av året, og hadde ingen store enkelt-tap av betydning på grunn av streng risikostyring. Passe posisjonsstørrelser, ingen preferanse på long eller short, samt streng bruk av stop-loss når ting gikk feil vei var helt sentralt i den form for virksomhet.

Det kan jeg tenke meg var en lærerik opplevelse! Vi sees på Den store aksjekvelden 2017 i Oslo 20. november.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Karl Oscar med flere