Aksjepraten: DNB Markets

I serien «Aksjepraten» blir vi kjent med dem som er med på Den store aksjekvelden gjennom høsten. Denne gangen har vi pratet med Oljeanalytiker Torbjørn Kjus fra DNB Markets, som presenterer Oljeutsiktene høsten 2017 under aksjekvelden i Oslo.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Torbjørn med flere

1. DNB er en fast deltaker på Den store aksjekvelden, men dette er første gang du er med. Hvilke forventninger har du til aksjekvelden i Oslo?

Jeg har ikke andre forventninger enn at det kommer masse folk som er interessert i aksjemarkedet og at det dermed kan dukke opp noen interessante temaer som jeg ikke har tenkt på enda.

2.  Makrobildet for høsten er et fast åpningsinnlegg under de fleste aksjekvelder. I år har vi spisset oss inn på oljeutsiktene i flere byer. Hvorfor er oljeprisen så viktig for Oslo Børs?

Det er rett og slett fordi det er såpass mange selskaper på Oslo Børs som har inntekter og kostnader som påvirkes av oljeprisen. Dermed påvirker det også aksjekursene i disse selskapene.

3. Kan du trekke frem en eller flere aksjer på Oslo Børs som er spesielt nært knyttet oljeprisen?

De selskapene som er spesielt nært knyttet til utviklingen i oljeprisen på Oslo Børs er selskaper som har et meningsfullt volum med oljeproduksjon. Det betyr med andre ord selskaper som Statoil, Aker BP og DNO. Oljeservice-selskapene korrelerer også vanligvis godt med oljeprisen.

4. En god uke etter Den store aksjekvelden holder OPEC og en rekke andre oljeproduserende land et nytt møte hvor de skal avgjøre den eventuelle forlengelse av produksjonskuttavtalen. Tror du avtalen vil forlenges?

Ja, jeg tror avtalen vil forlenges. Problemet for oljeprisen er at det tror omtrent alle andre også på nå, og dermed er en forlengelse allerede priset inn i markedet. Trikset var å tro på en forlengelse allerede i sommer for da var dette ikke priset inn.

5.  Er det andre spesifikke hendelser vi bør følge med på i tiden fremover som vil være viktige for den videre utviklingen i oljeprisen?

Det er jo alltid den geopolitiske risikoen. Det vil si at man må følge med på hva som skjer i land som Saudi Arabia, særlig etter at kronprinsen arresterte halve slekta si… Andre viktige land er Iran, Irak, Libya og Nigeria. Det landet som er aller mest på kanten av det økonomiske stupet er likevel Venezuela. Utviklingen i dette landet kan sende oljeprisen en god del høyere dersom situasjonen skulle kulminere i et kupp, generalstreik, borgerkrig, etc.

Ellers gjelder det å følge med på datastrømmen som vedrører tilbud og etterspørsel og alle de symptomene man kan overvåke med tanke på hva som skjer. Dette er faktorer som strukturen på forwardkurven, raffinerimarginer, lagertrekk/lagerbygg, rapporterte etterspørselstall i USA, Kina, India, Europa, riggtellinger, break-even-prisene for amerikansk skiferolje, fri kontantstrøm for skiferoljeselskapene, lånekostnad for skiferoljeselskapene, insentivstruktur for sjefene i skiferoljeselskapene, antall investeringsbeslutninger som tas globalt, og mye mye mer.

6. Helt til slutt; Du har tydelig mange faktorer å følge med på gjennom en arbeidsdag. Er det et land, en region eller et tema du synes er spesielt spennende når du følger med på oljemarkedet?

Akkurat nå er jeg mest spent på hvilke motkrefter som kan dukke opp i Saudi Arabia etter at kronprins Muhammed Bin-Salman arresterte sine mektige kongelige slektninger. Sist gang noen gjorde noe lignende var vel i 1964 da kong Saud samlet for mye makt under sin egen sfære og dette ledet nesten til borgerkrig. Han ble tvunget ned fra tronen av sine brødre og Faisal ble ny konge. Faisal ble for øvrig drept av sin nevø i 1975.

Det er en spennende historie jeg kjenner jeg vil lære mer om! Tusen takk for praten, vi sees på Den store aksjekvelden i Oslo 20. november.

Meld deg på Den store aksjekvelden i Oslo og møt Torbjørn med flere