Makrokonkurransen 2018 – Boligdropp og oljestopp

Makrokonkurransen 2018 er publisert. Temaene i år omhandler utviklingen i boligmarkedet og norske oljeinntekter. AksjeNorge inviterer alle elever i videregående skole med interesse for samfunnsøkonomi til å delta i konkurransen.

Les konkurransereglene og last ned oppgaven her.

AksjeNorge har som formål å stimulere til økt kunnskap om og interesse for aksje- og verdipapirmarkedet blant befolkningen i Norge. Kunnskap om makroøkonomiske forhold er viktig for å forstå hva som påvirker markedene. Hvert år engasjerer Makrokonkurransen elever og lærere over hele landet, med oppgaver som gir elevene mulighet til å teste sine fagkunnskaper på områder som er dagsaktuelle og hvor elevene kan kombinere fagkunnskap med innsikt i aktuelle politiske og samfunnsøkonomiske forhold. Makrokonkurransen er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen.

I konkurransen kan du velge mellom to oppgaver. Tema for årets oppgaver er knyttet til boligmarkedet og boligprisutviklingen det siste året, samt oljenæringens betydning for norsk økonomi – to markeder som ikke lenger opplever den oppgangen vi har sett tidligere. Hva kan konsekvensene være av varige lave og fallende priser? Hvordan henger det sammen med annet i økonomien vår?

Les konkurransereglene og last ned oppgaven her.

Vinnerne av konkurransen kåres i løpet av våren 2018 av AksjeNorge og noen av landets ledende økonomer. I premie mottar vinnerne fondsandeler, samt inviteres til en omvisning på Oslo Børs for å motta utmerkelsen. Alle konkurransedeltakere mottar en diplom i etterkant av konkurransen.

Du kan melde deg på konkurransen her for å motta relevant informasjon om Makrokonkurransen 2018 både under og etter konkurransen holdes og en vinner annonseres.

Har du andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Maria Olsen i AksjeNorge på maria.olsen@aksjenorge.no.

Lykke til!