Makrokonkurransen 2018 – En tidligere vinner

Elever på videregående skoler over hele landet jobber nå med oppgavene sine til Makrokonkurransen 2018. Oppgavene skal leveres senest 28. februar, og i den anledningen har vi snakket med en tidligere vinner av konkurransen.

Vi har snakket med Aleksander Ragnvaldsen for å høre om hvordan han jobbet med oppgaven sin og hva han lærte av å delta på Makrokonkurransen 2016. Temaet dette året var valuta og arbeidsledighet og Ragnvaldsen imponerte juryen stort med sin oppgave: «Dypdykk for kronekursen».

Les mer og meld deg på Makrokonkurransen 2018

1. Hva lærte du av å være med på Makrokonkurransen?

Makrokonkurransen er en arena hvor du får mulighet til å fordype deg i et dagsaktuelt tema og utforske hvordan samfunnsøkonomisk teori og virkelige forhold henger sammen. I 2016 skrev jeg om svekkelsen av kronekursen, og dette gjorde at jeg lærte litt om dynamikken i valutamarkedet.

Kunnskapen jeg opparbeidet meg ved å skrive en makroøkonomisk rapport har også vært nyttig for meg senere. Jeg har blant annet fått bruk for en del av denne kunnskapen ved studier, og da jeg deltok på Norges Bank Case-NM på starten av året.

2. Hvordan jobbet du med oppgaven din underveis og for å finne stoff?

I starten brukte jeg litt tid på å lage en problemstilling og disposisjon for besvarelsen min.

Jeg valgte å dele besvarelsen min inn i to deler; teori og praksis. Først presenterte jeg samfunnsøkonomisk teori som var relevant for min problemstilling. Her er det lurt å fokusere på å fremstille teorien på en ryddig måte. Etter dette lette jeg etter faktiske forhold som understøttet teorien eller var relevante for det jeg skrev om. Jeg syntes dette var det mest spennende ved å skrive oppgaven. For å skrive en god besvarelse tror jeg det også kan være lurt å se etter forhold som nødvendigvis ikke bunner ut i teorien.

Under konkurransen brukte jeg mange ulike kilder til å finne relevant stoff. Er du flink til å bruke ”Google-søk” er det ingen grenser på hvilken informasjon som er tilgjengelig. Jeg selekterte gjerne artikler hvor det var intervjuer med flinke folk innenfor fagfeltet som var relevant for meg. Jeg kan også anbefale å se på Holberg-grafene – de forklarer interessante økonomiske data på en lettfattelig og morsom måte.

3. Har du noen tips til de som er med på Makrokonkurransen 2018?

Oppgavene i Makrokonkurransen er som regel relativt brede. Jeg vil derfor anbefale å bruke litt tid på å finne ut av hvilke områder man syntes er spennende, for så å tilspisse problemstillingen deretter.

Jeg tror en barriere for flere er at det er en del ukjente ord og utrykk når du leter etter informasjon for å bygge opp besvarelsen din. Her tror jeg det er viktig å slå opp hva de ulike utrykkene eller statistikkene omhandler. Da blir fort informasjon mye mer gripbar og gjennomtrengelig.

Begge temaene i årets konkurranse (boligpriser og omstilling) er jevnlig dokumentert i dagens mediebilde. Jeg vil derfor anbefale å se etter artikler eller intervjuer med personer som har sterk faglig kompetanse innenfor oppgaven du velger. Prøv å finne forskjellige perspektiver på problemstillingen, da blir det lettere å få til en balansert drøftelse.

Til slutt vil jeg anbefale å ha et kritisk blikk på eventuelle kilder og modeller du bruker.

4. Vil du anbefale andre elever til å delta på Makrokonkurransen?

Har du en interesse for økonomi eller samfunnet generelt vil jeg absolutt anbefale å delta på Makrokonkurransen 2018. Det er svært aktuelle problemstillinger som skal drøftes og du vil utvilsomt lære mye.

5. Helt til slutt; Hva gjør du nå?

Jeg syntes økonomi er spennende, og har derfor valgt å studere dette. Jeg har flyttet til Bergen, hvor jeg går førsteåret på NHH.

Tusen takk! Vi tror mange elver vil sette pris på det du har delt med oss, og vi gleder oss til å få inn mange gode oppgaver, også i år.

Les mer og meld deg på Makrokonkurransen 2018