OL på Oslo Børs

Det er flere forhold som påvirker hvordan aksjemarkedet utvikler seg. Vi deler det i utgangspunktet inn i utviklingen i det underliggende selskapet, bransjespesifikke hendelser og makroøkonomisk utvikling. Men enkelte vil også hevde at OL har en direkte innvirkning på aksjemarkedene. Kan dette stemme?

Etter en lang og eventyrlig utvikling i aksjemarkedet gjennom 2017, ha vi vært gjennom noen urolige uker på Oslo Børs. Etter at hovedindeksen satt nok en historisk toppnotering i begynnelsen av januar, har februar bydd på større utfordringer. Markedssvingninger som følge av forventninger til økte renter fremover – i første omgang i USA, har preget markedene.

Samtidig har stemningen tatt seg opp den siste uken. Reuters melder i dag at de asiatiske markedene har utviklet seg positivt fem dager på rad og at vi må tilbake til 2011 for en like god uke på verdens børser. Også vår egen Oslo Børs ligger an til å avslutte uken positivt. Dersom det er en OL-effekt å spore, kan vi i så fall senke skuldrene frem til avslutningsseremonien 25. februar?

Eric Mack i forbes.com er blant dem som stiller det spørsmål til sammenhengen mellom OL og aksjemarkedet.

AksjeNorge anbefaler naturligvis ingen å prøve å time markedet. Det er det ytterst få som klarer. Skal man investere i aksjemarkedet, må man tenke langsiktig og stenge ute de kortsiktige svingningene. Men det gjør det ikke mindre interessant å se på hva ulike miljøer har valgt å forske på når det gjelder aksjer og kursutvikling.

I følge flere kilder har De olympiske leker hatt en positiv effekt på sentrale aksjeindekser i perioden mellom åpnings- og avslutningsseremonien. Investopedia har samlet oversikten over alle sommer OL og utviklingen på Dow Jones Industrial Average (DJIA), siden begynnelsen av 1900-tallet. Det virker som om OL sprer optimisme i markedene. Selv de årene hvor markedene har falt under sommer-OL, har man grunn til å tro at fallet kan ha vært mindre enn det som hadde vært tilfelle om ikke OL bidro til denne optimismen. Andre har funnet at volumet som handles på børs reduseres i perioden under arrangementet, da fokus trekkes bort fra markedene (The European Journal of Finance).

Hvorvidt dette gjelder vinter-OL også, er jo et godt spørsmål. Flere hevder nemlig også at solskinn og godt vær har en positiv innvirkning på aksjemarkedet. I Pyeongchang har det hittil vært meldt om kulde og sur vind. I det markedet har steget den siste uken, kan det da nevnes at flertallet økonomer ikke har klart å finne en klar sammenheng  mellom vær og aksjemarkedet. OL-effekten er dermed mer nærliggende.

OL og værforhold til side; det er til syvende og sist  de underliggende forhold som vil avgjøre hvor aksjemarkedet beveger seg over tid. AksjeNorge ønsker sine lesere god vinterferie og et fortsatt godt OL i det vi følger med på siste rest av resultatsesongen og nøkkeltall fremover – med de langsiktige brillene på.

Foto: Shutterstock