#GMW 2018

Denne uken ble Global Money Week arrangert i en rekke land verden over, med fokus på barn og unges finansielle forståelse. Dette er det fjerde året vi deltar i denne globale markeringen, hvor årets slagord var «Money Matters Matter».

Et historisk tilbakeblikk på handel på Oslo Børs, før datamaskinenes tid

Global Money Week (GMW) er et globalt initiativ i regi av den nederlandske organisasjonen Child & Youth Finance International (CYFI). Også i år inviterte vi elever fra videregående skole til en omvisning på Oslo Børs med påfølgende foredrag ved Oslo Børs og AksjeNorge.

Børsbesøk

Kommunikasjonssjef Geir H. Aase ved Oslo Børs tok elevene med på en reise fra børsen ble etablert i 1819 til i dag, hvor børsens rolle i det norske samfunnet er blant nøkkelpunktene. Hvilke aksjer som er notert, og hvilke krefter som påvirker markedene er også sentralt når vi skal forstå hvordan børs, finans, næringsliv og verdiskaping henger sammen.

AksjeNorge presenterte deretter hvordan elever selv kan bli bevisst på egen sparing, og hvordan sparing i aksjemarkedet er en naturlig del av ens egen langsiktige spareportefølje. Myndighetenes insentiver for økte investeringer i aksjemarkedet ble trukket frem, i tillegg til en praktisk innføring i hvordan man kan følge med på aksjemarkedet og hvordan gå frem for å handle aksjer.

Global Money Week

GMW arrangeres årlig den andre uken av mars. Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare. Dette gjøres gjennom morsomme og interaktive aktiviteter fra en lang rekke av organisasjonen CYFIs samarbeidspartnere. Rundt 140 land deltok denne uken på GMW med ulike arrangement, og hele 80 ulike børser har invitert til lignende børsbesøk internasjonalt, siden GMW ble etablert.

Bakgrunnen for årets slagord: Money Matters Matter, er et ønske om at unge skal få kunnskap og utvikle ferdighetene til å ta gode finansielle beslutninger for seg selv gjennom livet. Dette er for å kunne ta stilling til viktige problemstillinger og for å kunne utjevne forskjeller mellom mennesker globalt.

Etter som det finansielle landskapet blir mer komplekst og forskjellene mellom det økonomiske utgangspunktet i befolkningen bare øker, blir dette viktigere og viktigere. Ser vi utelukkende på Norge, stilles det stadig større krav til egen langsiktige sparing for å sikre vår økonomiske velferd over tid. AksjeNorge trakk inn aksjesparing som en viktig del av vår totale spareportefølje i den forbindelse.

Global Money Week er åpent for alle som ønsker å fremme økt finansiell forståelse blant unge. Du kan lese mer om Global Money Week og se de ulike arrangementene som foregår verden over på deres hjemmeside. Her finner du også mer informasjon om konkurranser, formål, bakgrunn og hvordan også du kan delta – enten på de ulike arrangementene eller ved å selv arrangere en markering.

Foto til sak: Mailand videregående skole på børsbalkongen, hvor de fikk oppleve hvordan det er å være et nytt selskap til notering på Oslo Børs ved å ringe i børsbjella