Norwegian & emisjoner

En aksjeemisjon er utstedelse av nye aksjer for å hente inn kapital til et selskap. Norwegian (NAS) annonserte denne uken en rettet emisjon, med en påfølgende reperasjonsemisjon. Hva betyr egentlig dette?

Tradisjonelt sett har selskaper annonsert planlagte emisjoner god tid i forveien sammen med et prospekt, hvor tegningsretter utstedes med retten til å tegne seg for de nye aksjene innen en viss dato. Tegningsrettene blir også notert på Oslo Børs til handel.

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å benytte en hurtigere variant. Rettede emisjoner annonseres i større grad etter at markedet har stengt, og utføres over natten – innen markedet åpner neste dag. En reperasjonsemisjon annonseres ofte (men ikke alltid) i etterkant for å sikre størst mulig grad av likebehandling av alle aksjonærer. Denne prosessen er både raskere og rimeligere for selskapet. Norwegians prosess de siste dagene er et godt eksempel på denne prosessen. Kort oppsummert:

20. mars 2018 – 16:30 – Melding om planlagt emisjon

Norwegian annonserer via børsens meldingssystem Newsweb at de som kort tid vil komme med informasjon om en rettet emisjon på NOK 1,300 millioner kroner. Meldingen inneholder også informasjon om et utfordrende første kvartal, men gode framtidsutsikter for selskapet. I og med at Oslo Børs er stengt og aksjer kan ikke lenger handles på Oslo Børs, kan denne emisjonen annonseres og utføres uten at det gir umiddelbare utslag i Norwegians aksjekurs.

20. mars 2018 – 16:31 – Detaljer rundt rettet emisjon

Norwegian kommer med en ny melding via Newsweb som forklarer detaljene rundt den rettede emisjonen. Den forklarer hvilke meglerhus som arbeider mot investorene og til hvilke priser de arbeider med å hente inn kapital. Det er utvalgte investorer som i dag eier aksjer som vil være i målgruppen for emisjonen. Arbeidet ventes å være fullført innen 08:00 neste morgen og i god tid før markedet åpner.  De annonserer i samme melding at det vil bli gjennomført en reperasjonsemisjon i etterkant av den rettede emisjonen.

21. mars 2018 – 01:25 – Rettet emisjon er vellykket

Natt til onsdag meddeler selskapet at den rettede emisjonen er vellykket. Dette er i tråd med børsselskapers løpende forpliktelser. Markedet skal informeres idet selskapet har informasjon som er vesentlig. Prisen på de nye aksjene er satt til 155 kroner per aksje.

Emisjonen er delt inn i to «transjer». Den første delen av emisjonen er allerede godkjent av fjorårets generalforsamling, ved at de har gitt fullmakt til NAS sitt styre om å kunne hente inn kapital innenfor en viss størrelse. De nye aksjene utstedes 23. mars. Aksjene i «del to» av emisjonen vil måtte godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 4. april 2018 og utstedes dermed senere, da verdien av kapitalutvidelsen er større enn det som er beskrevet i fjorårets fullmakt.

21. mars 2018 – 01:36 – Informasjon om reperasjonsemisjon

Norwegian følger opp med en melding om at resterende aksjonærer vil få tilbud om å kjøpe nye aksjer til 155 kroner ved en reperasjonsemisjon. Tegningsrettene vil ikke noteres på Oslo børs eller kunne omsettes. En reperasjonsemisjon er ment til å sikre likebehandling av alle aksjonærer i henhold til god børsskikk. Formålet er å prøve at aksjonærene unngår i størst mulig grad å bli utvannet, eller går glipp av muligheten til å eventuelt kjøpe rabaterte aksjer – i de tilfeller hvor det er en større rabatt.

21. mars 2018 – 09:00 – Markedet åpner

Emisjonen preger overskriftene i økonominyhetene onsdag morgen. I det Oslo Børs åpner klokken 09:00 faller Norwegian (NAS) aksjen under 170 kroner og slutter med en nedgang på 1,52 prosent denne dagen. Oppdaterte kurser NAS

Senere: …. 4. april 2018 – Ekstraordinær generalforsamling (EGM)

Del to av den rettede emisjonen, samt reperasjonsemisjonen er til godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling. Agenda for EGMen ble publisert sent 21. mars – også via Newsweb. En generalforsamlingen består av selskapets eiere. Dersom du eier NAS aksjer kan du dermed både delta på – og stemme på forslagene.

Senere: …. 3. mai 2018 til 22 mai 2018 – Tegningsperiode reperasjonsemisjonen

I henhold til meldingen 21. mars 2018 – 01:36, vil aksjonærer som ikke har fått tatt del i den rettede emisjonen kunne tegne seg disse ukene av mai. Hvorvidt du som eksisterende aksjonær bør benytte deg av tilbudet, avhenger helt av aksjekursen på selskapet. Dersom kursen faller under 155 kroner, er det ingen gevinst ved å tegne nye aksjer. Dersom kursen holder seg på om lag 170 kroner, får du nye aksjer med et avslag på 15 kroner per aksje.

Hvor mange nye aksjer du kan få tilbud om å kjøpe, varierer i hovedsak med din eierandel i prosent av den totale aksjebeholdningen i selskapet.

Hva kan du som aksjonær gjøre?

Alle selskapshendelser annonseres i ulike kanaler. Som aksjonær, er det lurt å sette seg inn i disse hendelsene, slik at du får tid til å vurdere om dette er et godt tilbud og en god investering for deg. I dette tilfellet bør du få med deg om EGMen godkjenner kapitalutvidelsen, og om det skjer endringer knyttet til tegningsperioden eller selve tegningen. Ved tegning, vil igjen bevegelser i aksjekursen i forhold til tegningskursen være viktig før en endelig investeringsbeslutning.

Som privatperson er alle dine norske aksjer registrert i VPS. I samarbeid med din bank sikrer de at du som aksjonær skal motta relevant informasjon. Enkelte ganger er det mye informasjon på en gang. Husk at du alltid kan spørre din bank, megler, tilrettelegger og kontofører dersom du har spørsmål.

Informasjon om Norwegian Air Shuttle på oslobors.no

Newsweb – børsens portal for selskapsmeldinger

Foto: Norwegian under avgang på JFK International Airport desember 2017