Vinnerne av Makrokonkurransen 2018

Makrokonkurransen 2018 er nå over og vi kan etter en lang prosess endelig røpe vinnerne. Det er ingen tvil om at årets tema, boligmarkedet og norske oljeinntekter, har engasjert elever over hele landet. Aldri har vi sett så mange skoler utmerke seg. Vi gratulerer!

Årets jury har hatt en krevende jobb

Ikke bare fikk juryen rekordmange besvarelser i år, men de var også på et svært høyt nivå. Nærmere hundre besvarelser ble sendt inn fra hele Norge, fra Kristiansand til Narvik. Dermed hadde juryen en krevende jobb gjennom årets konkurranse med å finne oppgavene som hadde det lille ekstra. Det er fantastisk å se at så mange videregåendeelever har interesse for samfunnsøkonomi, og det har vært en glede å lese alle oppgavene.

Tidligere år har vi sett tendenser til at enkelte skoler topper de tre pallplasseringene, men i årets konkurranse finner vi tre ulike skoler blant topp tre. Det er utrolig gøy at det er enda flere elever og skoler som engasjerer seg og utmerker seg i konkurransen. Som i fjor går også årets førsteplass til elever fra Oslo Katedralskole, men i år deler elevene pallen med elever fra Asker og Gjøvik Videregående skole. De 12 beste oppgavene ble sendt videre fra AksjeNorges interne jury, til den eksterne juryen bestående av professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI, André K. Anundsen fra Norges Bank og Kjetil Melkevik fra Holbergfondene.

Bak disse 12 oppgavene var følgende skoler representert: Asker VGS, Gjøvik VGS, Kristiansand Katedralskole Gimle, Narvik VGS avd. Frydenlund, Oslo Handelsgymnasium og Oslo Katedralskole. Hver og en har bidratt med noe eget til konkurransen og vist over gjennomsnittlig god kunnskap om temaene.

Vinnerne av Makrokonkurransen 2018

Førsteplass – Nikolas Almås og Kevin Chen ved Oslo Katedralskole for oppgaven «Nasjonens velstand».

Fra juryens begrunnelse: Dette er en svært velskrevet oppgave. Ved bruk av ulike teoretiske modeller, viser elevene en grundig forståelse av hvilke mekanismer som er viktige for å forstå hvordan svingninger i oljeprisen påvirker norsk økonomi. Ved å beskrive hva som har skjedd i norsk økonomi gjennom disse modellene viser ikke bare elevene at de forstår hvorfor norske myndigheter har handlet som de har gjort, men de er også i stand til å gi ytterligere råd. Almås og Chen kommer med modne betraktninger rundt miljøteknologi og kunnskapsomstilling, og viser god forståelse for sammenhenger når man trekker inn pensjonsreform og innvandring som viktige variabler, og til slutt viser de også til interessante muligheter innen sjømatindustrien som kan være en «arvtager» etter oljeeventyret.

Andreplass – Tobias H. Sørlie og Fredrik Kjekstad ved Asker Videregående skole for oppgaven «Et dypdykk i det norske boligmarkedet»

Fra juryens begrunnelse: Dette er en meget god besvarelse, og det er tydelig at elevene har brukt tid på å sette seg inn i relevante referanser. Sørlie og Kjekstad har en god historisk beskrivelse av utviklingen i boligmarkedet. I tillegg til en grundig gjennomgang av driverne bak boligprisene, har oppgaven flere interessante diskusjoner om koblingen mellom boligmarkedet og realøkonomien. Oppgaven inneholder gode vurderinger rundt ulike priser i ulike regioner og hvordan andel disponibel inntekt står i forhold til naboland. De har også fått med gode resonnementer på hvordan skatt og boligsubsidier har påvirket utviklingen.

Tredjeplass – Jakob Fyrand Flagstad ved Gjøvik Videregående skole for oppgaven «Fra sort gull til penn og papir».

Fra juryens begrunnelse: Oppgaven beskriver godt den unike situasjonen Norge er i. Ved bruk av økonomiske modeller forklarer eleven effekter de ulike tiltakene myndighetene har satt i gang for å motvirke de negative konsekvensene oljeprisfallet har hatt. Ved gode forklaringer og resonnementer viser eleven god forståelse for samfunnsøkonomi som fag og oppgavens problemstilling. Flagstad kommer også med interessante betraktninger om hvordan Norge kan bygge sin framtid basert på enda bedre utdanning og mer kunnskap.

I premie mottar vinnerne andeler i fondet ODIN aksje. De inviteres samtidig til premieutdeling og omvisning på Oslo Børs for å motta utmerkelsen. Vi gratulerer så mye!

Tusen takk til alle involverte

AksjeNorge ønsker å rette en stor takk til juryen som vurderer oppgavene, samt til ODIN Forvaltning som bidrar med premie i konkurransen. En spesielt stor takk til alle skoler, lærere og elever som har engasjert seg i Makrokonkurransen 2018. Vi ser allerede frem til neste år og håper på enda større tilslutning fra enda flere skoler i Norge. Dette er en unik mulighet til å teste sin kunnskap i praksis.