Pressemelding: Kristin Skaug ny leder i AksjeNorge

Kristin Skaug (48) har startet som ny daglig leder for AksjeNorge

AksjeNorge står foran en spennende tid med økt behov for kunnskap om aksjer, spesielt etter innføring av aksjesparekonto. Pensjonsreformen har også medført at de fleste nordmenn må ha et mer bevisst forhold til hvordan deres pensjon gjennom egen sparing og hos arbeidsgiver forvaltes.

– Vi er svært glade for at Kristin takket ja til å bli AksjeNorges nye leder. Det har vært viktig for oss å finne en kunnskapsrik og proaktiv person til denne rollen. Kristin har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med aksjer og fond, og brenner for å formidle kunnskap til det norske folket om blant annet sparing. Styret ser virkelig frem til å samarbeide med Kristin om å lede det viktige arbeidet til AksjeNorge videre, sier styremedlem Per Eikrem.

AksjeNorge har i 25 år hatt som formål å gi innsikt knyttet til viktigheten aksjemarkedet har for den enkeltes langsiktige sparing og for næringslivets tilgang til risikokapital.

Skaug kommer til AksjeNorge etter 16 år i Nordea Bank, sist som Senior Marketing Partner. Karrieren startet som valutamegler i Kreditkassen i 1995 og hun ble kort etter rente og rentederivat-megler, etter hvert også i DNB Markets. Skaug har også jobbet som aksjemegler og hatt ansvaret for ukeporteføljer i norske, svenske og amerikanske aksjer. Etter tiden som aksjemegler gikk hun tilbake til Nordea Bank og var en av de første Private Bankere i Nordea Norge. Skaug har studert økonomi både på Université de Fribourg i Sveits og på Handelshøyskolen BI. I 2017-2018 fulførte hun et Executive Masterprogram på Handelshøyskolen BI kalt «Green growth as a competitive advantage» (strategisk bærekraftsledelse).

AksjeNorge har vært gjennom en fornyelsesprosess de siste tre årene, hvor økt bruk av digitale verktøy og digital tilstedeværelse har vært sentralt i arbeidet med å spre kunnskap om aksjemarkedet. Dette arbeidet har vært ledet av daglig leder Lene M. Refvik. Hun har nå begynt i stillingen som leder for Produktavdelingen hos Markedsdata på Oslo Børs.

AksjeNorge leier kontorer på Oslo Børs. Stiftelsen har et eksternt styre og er en uavhengig og nøytral aktør i det norske aksjemarkedet. Nordea, DNB, Nordnet, Equinor, Norsk Hydro, Veidekke, NHO, LO og Oslo Børs er representert i styret.

Les mer om AksjeNorge og stiftelsens virksomhet på www.aksjenorge.no

For ytterligere informasjon:
Daglig leder Kristin Skaug, tel. 415 77 351
Styremedlem Per Eikrem, tel. 930 60 000