Skatt på aksjegevinst og utybtte – Statsbudsjettet 2019 – AksjeNorge