Scenen fra parketten uten folk på scenen

Foto: Kristin Skaug, AksjeNorge