Thina Saltvedt på scenen – lang avstand

Foto: Kristin Skaug, AksjeNorge