Makrokonkurransen – Lærerintervju

Bildet er av Bergersen og to av hans elever da de besøkte Oslo Børs i forbindelse med premieutdeling i Makrokonkurransen 2018.

Vi har tatt en prat med Stian Bergersen som er lærer i Samfunnsøkonomi ved Asker Videregående skole om hvordan han har brukt Makrokonkurransen som en del av sitt undervisningsopplegg det siste året.

Hvordan bruker du Makrokonkurransen som en del av undervisningen i Samfunnsøkonomi?

Asker Vgs. var med på makrokonkurransen for første gang i 2018. For å bli med i konkurransen stokket jeg om på undervisningsåret for at eleven skulle være godt forberedt. Vi startet med kapitlene som omhandlet makroøkonomi og handel, og tok mikroøkonomien på slutten av året.

Tidligere år har vi hatt heldagsprøve i samfunnsøkonomi 2. For at belastning ikke skulle bli for stor for elevene byttet jeg ut heldagsprøven med makrokonkurransen.

Er det noe Makrokonkurransen tilfører faget som man vanligvis ikke får igjennom læreboken?

Heldagsprøver er fin trening mot skriftlig eksamen, men jeg tror at makrokonkurransen gir mye på andre områder;

– elevene får jobbet over tid med et produkt de tar eierskap i

– arbeidet er utforskende og gir elevene muligheten til å dybdelæring

– elevene får jobbet mot dagsaktuelle problemstillinger

– måten å arbeide på forbereder elevene på videre studier og lar dem prøve seg på  akademiske oppgaver

Hvordan jobber du og elevene dine med denne konkurransen?

Når vi får oppgaven lar jeg elevene først få lese seg opp, bestemme seg for oppgave og om de vil arbeide i par. Etter noen økter har vi hatt en idémyldring for å dele gode ideer og mulige måter å angripe oppgaven. Elevene får noe tid til oppgaven i timene, men det aller meste må arbeidet med hjemmefra. Oppgaven teller som en vurdering i faget, men det er frivillig å delta i makrokonkurransen.

 

Vi i AksjeNorge synes det er veldig gøy at oppgaven blir brukt i undervisningssammenheng, og håper enda flere skoler og elever ønsker å bli med på Makrokonkurransen!

Makrokonkurransen 2019 er nå publisert på våre nettsider. Se oppgaven og meld dere på her >