Hvor skal aksjemarkedet?

Oslo Børs og de fleste globale børsindekser har hatt en del gode år bak seg nå. Men i slutten av september 2018 nådde vi en topp. I årets siste kvartal falt alt tilbake og lavere enn for ett år siden. 2019 ser allikevel bedre ut og er allerede opp 5% hittil i år, men er det vedvarende?

Hva skjer egentlig for tiden og hva kan vi vente oss fremover? Vi har snakket med tre smarte karer som er aktive på aksje-siden. Vi har snakket med:

  • Karl Oscar Strøm, partner og aksjeekspert i Pareto Securuties
  • Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet
  • Paul Harper, aksjestrateg i DNB

 

1. Hva tror du om finansmarkedene fremover? (bull/bear aksjer? Evt overvekt/nøytral/undevekt)

Karl Oscar Strøm i Pareto

Karl Oscar Strøm i Pareto: Vi begynte å se større svingninger i markedene mot slutten av fjoråret, og det tegner til å fortsette inn i 2019. Fra å ha hatt en svært stimulerende pengepolitikk på verdensbasis er de ledende sentralbankene nå i ferd med å stoppe (f.eks. EU) eller reversere disse tiltakene. Det fører til økte risikopremier for aksjer, og rett og slett mindre likviditet i markedet. Dette har mange effekter, men veldig enkelt forklart så gir alt annet likt høyere renter lavere aksjekurser.

Mads Johannesen i Nordnet

Mads Johannesen i Nordnet: Det store spørsmålet i år blir om den globale veksten vil fortsette på dagens høye nivåer. Slik estimatene ser ut i dag, er det estimert en global økonomisk vekst på 3,5 %, hvis denne nedjusteres er jeg redd for at analytikerne ligger inne med for høye estimater og at aksjemarkedet fortsatt er for dyrt. i kombinasjon med økte finansieringskostnader for bedriftene, samt den pågående handelskrigen er jeg ganske nøytral til markedet. Samtidig kan Oslo Børs være et godt sted å være om oljeprisen fortsetter oppover. Det blir nok et «stockpickers» market i 2019.

Paul Harper i DNB Markets

Paul Harper i DNB Markets: Vi er nøytral på aksjemarkedet. Vi forventer at neste resesjon er mer en et år frem i tid så det er for tidlig til å være undervekt men at syklusen er såpass moden at risikoen er for høy til å være overvekt.

2. Hvilke positive drivere må vi se for at vi ser en solid oppgang? Og er det sannsynlig?

Karl Oscar Strøm: Løsning på handelskonflikter på en måte som gir økt frihandel og reduserte reguleringer vil være positivt for markedet. Likeledes vil tegn på økt økonomisk vekst i modne eller nye regioner være et godt tegn. Økende investeringer, og innovasjon på produkter, tjenester eller forretningsmodeller kan også være egnet til å gi ny oppgang. Trolig vil vi se eksempler på alt av dette i varierende grad i 2019 og fremover.  Det er mange kloke hoder der ute, og vilje og evne til innovasjon skal ikke undervurderes.

Mads Johannesen: Den økonomiske veksten i verden må fortsette på og komme inn på høye nivåer for at oppgangen eventuelt skal fortsette. Jeg frykter som sagt at vi får en avmatning i veksten, men viser det seg at denne holder er aksjer rimeligere nå enn før korreksjonen. Oljeprisen er også betinget av en eventuell økonomisk vekst, og jeg anser retningen der som oppover om vi ikke går inn i en økonomisk resesjon.

Paul Harper: Enighet rundt handelspolitikk, spesielt mellom USA og Kina. Vi tror det blir noe enighet som gir en symbolsk seier til USA men at de underliggende problem ikke blir løst. Stabilisering av global økonomisk vekst samtidig som sentral bankene holder renten nede. Vi tror veksten i Europa  og Kina stabiliserer og at veksten i USA blir lavere i 2019 enn i 2018 men at det blir bra nok. Det kan bli en vanskelig balansegang mellom vekst og renter som kan skape volatilitet igjennom året. Vi tror oljeprisen skal opp ila året som blir positivt for energi aksjer.

3. Hvilke faktorer mener du vil fortsatt trekke markedet ned?

Karl Oscar Strøm: Om pengepolitikken fortsatt strammes til i en situasjon der bedrifter og husholdninger har høy gjeld vil det nok være tungt å løfte markedet inntil effektene av dette er fullt priset inn.

Mads Johannesen: Her kan man først og fremst nevne handelskrig samt økte finansieringskostnader for selskapene. Samtidig blir det også veldig viktig å se hvordan reverseringen av de kvantitative lettelsene vil utspille seg. Vi har vært vant med 10 år med kontinuerlig støtte fra sentralbankene, men nå er altså dette slutt og skal reverseres. Dette kan tale i negativt favør for markedet.

Paul Harper: Forventninger om rente kutt i USA virket for optimistisk med mindre veksten blir mye dårligere en konsensus forventninger. Kvantitative innstramming i USA er en motvind for aksjer, spesielt nå som ECB har avviklet sin kvantitativ lettelse. Vi ser også noe risiko på nedsiden for forventet selskaps inntjening.

4. Noen gode råd du ønsker å gi akkurat nå?

Karl Oscar strøm: Ha en langsiktig strategi enten du tar kortsiktige posisjoner eller langsiktige. Styr din risiko, og bestem deg for hva du ser etter når du investerer. Da bør det gå bra.

Mads Johannesen: Siden prisingen er kommet ned på børsene, er aksjer på bred basis billigere enn for 2 måneder siden. Allikevel vil jeg anbefale investorer om å være selektiv i sin aksjeutvelgelse da jeg har tro på et «stockpickers» market i 2019.

Paul Harper: Det er ikke på dette tidspunktet i syklusen at man skal være grådig. Vi forventer et volatilt år så det blir viktig å ha en klar strategi. Ikke la kortsiktig trades bli langsiktig investeringer og hvis man er langsiktig, hold hode kaldt i de volatile periodene.

*************

Tusen takk til alle tre! Du kan selv følge dem på twitter eller deres egne nettsider der de nesten daglig deler kommentarer og analyser.

Merk at svarene er langsiktige og publisert en uke etter vi mottok de, dessverre.