Kun hver tiende følger viktig aksjeråd

Aksjeinvestorer anbefales normalt å eie cirka 8 ulike verdipapirer for å redusere risikoen, men dette rådet er det få som har tatt til seg.

360.000 privatpersoner eier nå norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis for 95 milliarder kroner, men kun 10% av aksjonærene eier det anbefalte antall verdipapirer. I tillegg eier halvparten av aksjonærene kun ett verdipapir.

Siden en stor andel nordmenn eier få aksjer eller «den ene», går dette hardt utover spareporteføljen i tider med store forskjeller mellom sektorer og enkelt-selskaper. Dette har for 2018 materialisert seg ved at verdien på privatpersoners hender har falt med mer (ca – 5%) enn det børsen falt med (-1,84%) gjennom fjoråret.  Typisk eier eldre aksjonærer flere papirer enn yngre. Kvinner eier typisk færre verdipapirer enn menn. Selvsagt kan det være aksjonærene eier fond som oppveier for denne ubalansen.

AksjeNorge analyserer hvert kvartal nordmenns sparevaner på børs.

Andre interessante funn:

  • I Oslo og Rogaland eier nordmenn aksjer for det dobbelte av hva de gjør i Nordland og Finnmark.
  • Kvinner utgjør 30% av alle private aksjonærer på børs men eier verdipapirer for kun 21,5%.
  • Menn velger mer risikable aksjer, og kvinner velger i større grad å investere i egenkapitalbevis (typisk lokale sparebanker med utbytte-strategier).
  • Antall yngre aksjonærer under 40 år øker mens antall over 60 år har blitt færre.
  • De eldste eier for mest i verdi på børs.

 

Rapporten kan leses her >

Kontaktinformasjon :

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

kristin.skaug@aksjenorge.no

Mobil: 415 77 351

Foto: CF Wesenberg / Kolonihavenfoto