Regionalt nettverk – hva og hvorfor?

Norges Bank har flere ganger i året samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer, til sammen rundt 300 besøk i hver runde. Dette nettverket kalles Regionalt Nettverk.

I dag 12.mars deler Norges Bank nyheter fra Regional Nettverk i en egen rapport. Du finner selve rapporten og figurer på Norges Banks nettsider.

Rapporten kort oppsummert

Oppgangen hos bedriftene i Regionalt nettverk fortsetter, og veksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret.

Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent, om lag som i november. Økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten.

Kapasitetsutnyttingen har tiltatt, og sysselsettingen har fortsatt å øke. Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 3,0 prosent i 2019.

Produksjonsveksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret. Kontaktene ser for seg å øke investeringene fremover, og den planlagte veksten er litt høyere enn i forrige intervjurunde.

Om Regionalt Nettverk

Norges Bank har delt inn Regionalt Nettverk i 7 regioner. Utvalget av kontakter gjenspeiler produksjonssiden i økonomien både næringsmessig og geografisk. Totalt antall kontakter tilknyttet nettverket er rundt 1500 personer som blir kontaktet cirka én gang per år.

Informasjonen vi får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport.

Les flere fakta om nettverket her >

Neste uke, på torsdag 21.mars kl 10 har Norges Bank pressekonferanse i forbindelse med nytt rentemøte. Til dette møtet er denne rapporten viktig: Går det bra i norsk næringsliv, går det for bra og trenger å bremses litt, eller trenger næringslivet drahjelp? Konklusjonen fra flere analytikere i dag viser i korte trekk optimisme og vekst.

Presseklipp:

e24: Mener solid vekstrapport spikrer rentehopp

Hegnar: Rapport viser god vekst i norsk økonomi

Dagens Næringsliv (DN): Ingen grunn til å endre renteprognosene

Nettavisen: Gladmelding fra bedriftene

 

Andre kilder: Norges Bank