Får du betalt for risikoen du tar?

I finans har vi tre viktige ord for alle som sparer og investerer, nemlig avkastning, risiko og risikopremie. Det hele handler om å få riktig betalt for den risiko du tar. Er du urolig akkurat nå, les her >

De fleste er klar over at å investere i aksjer og andre verdipapirer medfører risiko. Noen mener det er for høy risiko, mens andre synes risikoen er overkommelig. Hva som oppfattes som risikabelt varierer med hvem du spør. Men risiko kan faktisk måles og settes i en større sammenheng.

Få betalt for risikoen

Det sier seg selv: Desto høyere risiko, desto høyere avkastning skal du forvente og ikke minst få betalt for. Normalt pleier vi å si at du for aksjeinvesteringer skal forvente mellom 4-7% ekstra i forhold til risikofri rente (bankkonto)

Hva aksjekursene påvirkes av

Ofte hører vi om noen som har oppnådd dobling av sine investeringer på veldig kort tid. Og da stiller mange seg spørsmålet, hvem blir neste doblingskandidat?

Aksjekursene påvirkes av en rekke forhold. Generelt deles forholdene inn i tre risikokategorier:

  • selskapsrisiko
  • bransjerisiko
  • markedsrisiko

Les mer om hva som påvirker aksjekursene her >

Spre risikoen

Største feilen de fleste småsparere gjør, er å ikke spre risikoen. Kun 10% av oss følger ekspertrådet om å eie mer enn 6 ulike aksjer. det gjør at de fleste småsparere er veldig følsomme for endringer i det selskapet de investerer i. De som velger fondssparing er betydelig bedre sikret mot store svingninger. Og veldig mange håper på at den ene aksje de eier, skal være en doblingskandidat. Det er vanskelig å treffe på slike investeringer. Det er også svært få som lykkes med å time markedet spesielt ved å kun investere i én aksje. Så rådet er: Spre risikoen og du får bedre betalt for den risikoen du tar. Lykke til!