Program Den store aksjekvelden Trondheim 23 september 2019 – tentativt