Nye globale vekstanslag

Høsten 2018 slo Handelskrigen mellom USA og Kina oss midt i mot. De fleste fryktet kraftig fall i global økonomisk vekst. Verdensbanken (IMF), SSB og flere delte sine prognoser. I dag kom Verdensbanken med oppdateringene for 2019-2021.

Vi vet enda ikke hva den faktiske veksten i 2019 ble, men Verdensbanken presenterer i sine frafer 2019-estimatene og prognoser for 2020 og 2021. For ett år siden ventet IMF at den globale veksten ville ende med 2,9% vekst fra 2018. Det kan se ut som om det er akkurat det vi får, men når vi ser på de ulike regionene, er det noen som trakk mer ned i 2019 enn andre (se nedenfor).

Source: www.IMF.org

Global vekst ventes å øke fra estimerte 2,9% i 2019 til 3,3% i 202 og 3,4% i 2021. Disse prognosene er noe ned fra hva de forventet i høst. Nedjusteringen i noen regioner begrunnes med noen negative overraskelser i den økonomiske aktiviteten i noen få vekstregioner, og da spesielt India.

På den positive siden, synes markedene å være mer optimistiske etter mulige tegn til økt produksjon og global handel, at man ser at lavere aktivitet har bunnet ut. IMF mener vi nå ser tidlige tegn på vedvarende stabilisering, men situasjonen er svært følsom for plutselige endringer i det geopolitiske bildet. Og det pekes da spesielt på forholdet mellom USA og Iran.

Du kan lese hele rapporten her >

Hva er økonomisk vekst?

Økonomisk vekst er økningen i den inflasjonsjusterte markedsverdien av varer og tjenester produsert i en økonomi (les: land) over tid. (Kilde: økonomen Jospeh Schumpeter) I praksis betyr dette den prosentuelle veksten i et lands eller regions BNP (Brutto nasjonal Produkt). For Norge kommer tallene ca 7.februar på www.ssb.no

Les også:

SSB om Dempet optimisme i industrien >