Litt om Norwegian emisjonen

Det er ingen som vet hva som er riktig i forhold til kjøp eller salg av aksjer i Norwegian Air Shuttle. Det vil tiden vise. Selskapet er midt i en komplisert finansiell situasjon og vi vil her forsøke å belyse noe av det som skjer akkurat nå.

Vi har fått noen spørsmål om Norwegian Air Shuttle (kalt Norwegian) og emisjonen. Det er viktig å merke seg at AksjeNorge ikke gir ikke konkrete råd om kjøp eller salg av enkeltaksjer. Råd om kjøp og salg får du hos meglerhuset eller banken din. Allikevel kan vi dele noen enkle fakta og betraktninger om en situasjon som på de fleste virker ganske komplisert (oss inkludert). Hva som passer deg og din økonomiske situasjon, må du selv vurdere, og søk gjerne råd hos megleren din. Investeringer i aksjemarkedet medfører risiko for tap.

Økonomisk støttepakke

Norwegian har fått en økonomisk støttepakke fra den norske stat. For å få støtten er det stilt strenge krav til lavere gjeld, noe som medfører at de som allerede eier aksjer, må gjøre plass til de som har lånt selskapet penger (les obligasjonseierne) eller leasingpartnere (les: de som har leid ut fly til dem og som Norwegian skylder penger).

Den 31. mars eide private aksjonærer mer enn 50% av selskapet. Nå «trykker» selskapet opp flere aksjer for å få mer kapital inn og det betyr at eksisterende private aksjonærer vil samlet kun eie rundt 5,4% av selskapet (- dette er Norwegians egne estimater). Det betyr at eksisterende aksjonærer blir utvannet, noe som har vært uttalt fra krisepakken ble lansert. 

Emisjon = Aksjer til rabatt

«Emisjonsaksjene er helt nye aksjer som utstedes direkte fra selskapet og prisen du betaler for aksjene blir tilført selskapet som ny egenkapital», skriver Norwegian på sine nettsider.

Et viktig punkt å merke seg og som de skriver som følgende: «Eksisterende aksjonærer som eide aksjer i selskapet den 30. april 2020 vil i utgangspunktet få preferert tildeling.» Vår kommentar til dette er, er at det ikke er 100% garantert at alle aksjonærer per 30. april vil få kjøpe aksjer i forhold til eksisterende eierandel. Du behøver ikke eie aksjer i dag for å bestille nye aksjer.

Når Norwegian nå henter inn ny kapital, selger de nye aksjer for kr 1. Selskapet henter inn kroner 400 millioner. Det utstedes ikke tegningsretter som det ofte gjøres ved en emisjon. Det betyr at for å bestille aksjer gjennom emisjonen må du ta proaktive valg.Som eier av aksjer per 30. april (og registert fortsatt 5.mai), har du en prioritet i emisjonen. Dette er en slags rettighet men ikke en rettighet slik tegningsretter er, som kan kjøpe/selges i markedet.

Ett av spørsmålene vi har fått er; Vil mine eksisterende aksjer bli borte? Og svaret til det er: Nei. Du eier fortsatt disse aksjene når de nye er utstedt. Er du en av dem som eide aksjer per 31. mars vil du se at du eier tegningsretter. Disse viser kun at du har en rett til kjøp av nye aksjer, men disse tegningsrettene er ikke salgbare som det ofte er ved emisjoner. Disse er riktig at vil nulles ut idag, men de har heller ingen omsettelig verdi (ergo ikke noe problem, ref samtale med megler hos tilrettelegger).

De som eide aksjer per 30. april har nå fått to SMS’er om emisjonen, den siste idag 11.mai. Meldingen under ble sendt 11.mai til en ansatt i AksjeNorge som eier 1 aksje.

Slik bestiller du aksjer

Slik får du bestilt aksjer til rabatt (sett i forhold til markedspris idag, cirka 4,5 kroner), kr 1 per aksje:
  • Sjekk informasjon med prospekt og bestillingsblankett på Norwegians nettsider >
  • Du må sende inn bestillings-skjema til en av tilretteleggerne (meglerhus) senest 14. mai (torsdag) kl 16:30. Informasjon finner du sammen med prospektet.  Norwegian skriver at de tar forbehold om at bestillings-perioden kan forkortes eller forlenges, så hvis du vet at du skal ha aksjer, bør du ikke vente til siste slutt.
  • Påse at du fyller inn riktige data for kontoer hvis dette ikke kommer opp automatisk (f.eks. Aksjesparekontoen din og/eller der du allerede har Norwegian-aksjer)
  • Du må sikre at du har penger på riktig konto når betalingsdatoen er
  • Du kan bestille akkurat så mange aksjer du ønsker å kjøpe. Det er ikke bundet opp av hvor mange du eide per 30. april eller idag. Men aksjonærer per 30. april er i «utgangspunktet» prioritert.

Merk at emisjonen allerede er fulltegnet men på E24 kunne vi i dag lese at ikke alle disse eide aksjer per 30. april. Det betyr at det fortsatt er mulig å bestille aksjer. Det er aksjonærer per 30. april som står først i køen for nye aksjer (hvis vi har forstått prospektet rett).

Norwegian sier i informasjon knyttet til tilbudet at de vil prioritere eksisterende aksjonærer,- aksjonærer som eide aksjer ved børsslutt 30. april. Men det betyr heller ikke nødvendigvis at alle får kjøpe aksjer til kr 1 eller for så mye som de ønsker. Nye aksjonærer og andre kan også bestille, men har heller ingen garanti for at de får kjøpe aksjer til kr 1. Du kan også bestille kjøp av flere aksjer enn du eide per 30. april, men kan da oppleve avkorting. Eller du kan bestille færre aksjer.

Datoer

Noen viktige tidspunkter i tiden som kommer:

  • Torsdag 14. mai klokken 16:30: Frist for bestilling av aksjer gjennom emisjonen til kr 1 per aksje
  • Fredag 15.mai avsluttes opptelling og fordeling av nye aksjer. Du får antagelig vite om du har fått tildeling, dvs. får kjøpe aksjer til kr 1.
  • Antagelig mandag-tirsdag 18.-19. mai belastes bankkontoen din for kjøp av det antallet nye aksjer du har fått lov å kjøpe
  • Antagelig allerede tirsdag 19. mai etter børsens åpningstid, overtar du aksjene og de blir synlige på VPS-kontoen
  • Og antagelig er onsdag 20. mai første handledag for de nye aksjene
Norwegian har på nettsidene skrevet at dato for tildeling og handel er omtrentlige.

Risiko

Det er fortsatt viktig å huske at å eie aksjer medfører risiko. Flere analytikere har uttalt at i Norwegian er det betydelig høyere usikkerhet enn hos mange andre selskaper. Norwegian selv, advarer tydelig på sine nettsider:

«Det er viktig for oss at du er klar over at det å kjøpe emisjonsaksjer innebærer høy risiko. Vi anbefaler derfor at du leser hele prospektet vi har utarbeidet i tilknytning til emisjonen. Bestilling av emisjonsaksjer gjøres på grunnlag av prospektet. Prospektet er godkjent av Finanstilsynet, men slik godkjennelse er ingen anbefaling tilknyttet aksjene.»

Veien videre

Du får vite om du får kjøpt aksjer ca 15. mai . Og den først den 20. er de nye aksjene omsettelige. Ingen vet hvor kursen vil ligge når emisjonen er ferdig. Det er lurt å regne på dette. Det er også lurt å gjøre en grundig vurdering om du eier for mye i Norwegian i forhold til andre aksjer og verdipapirer.

REGNEEKSEMPEL:

Eide du 1.000 aksjer og de er idag verdt kr 4,50, er dette verdt 4.500 kroner i sum. Bestiller du og får kjøpt 1.000 nye aksjer til kr 1 eier du 2.000 aksjer. I gjennomsnitt har disse aksjene en verdi på kr 2,75. Så da blir det store spørsmålet hvor du tror aksjekursen er 20.mai. Det er det INGEN som vet idag eller har forutsetninger for å vite. Men med dette eksempelet er det greit å tenke at hvis du tror kursen er under dagens nivå på ca 4,5 kroner, -hvorfor eier du da aksjer? Hvorfor selger du ikke og kjøper på lavere nivåer? Det er selvsagt mange gode grunner til å eie, bl.a. høy kurtasje i forhold til salgsverdi, eller at dette er småpenger. Eller du er redd du ikke rekker å komme raskt med inn igjen hvis kursene stiger. Uansett: Du må selv vurdere risikoen for deg og din økonomi, hva enda flere aksjer betyr.

Merk at leasing-selskapene, de som leier ut fly, eier ca 50% av Norwegian (kilde: E24), ikke har fri disposisjonsrett over aksjene (fra konverteringen) før i august (for 30%)- og resten utover høsten. Det betyr i praksis at de ikke kan selge seg ut før dette, hvis vi har forstått rett.

LES MER HER:

Forbehold:

Du må selv sette deg godt inn i prospekt og relevant informasjon. Denne artikkelen må ikke ansees som personlig råd om hva du skal gjøre videre. Investeringer i aksjemarkedet medfører risiko for tap. Vi har statistikk som viser at kun 10% av norske investorer følger rådet om å spre riskoen på flere enn 6 aksjer. Dette gjør en sårbar for tap og store svingninger i verdi. Er du usikker på hva som passer for deg, ta kontakt med en finansiell rådgiver eller aksjemegler for personlige råd.
Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug, eier 1 aksje i NAS, og har eid denne siden før hun begynte i AksjeNorge juni 2018. Hun eier denne ene aksjen for å kunne følge med på nyheter om selskapet.