Historisk halvår

Et sterk kvartal er over etter en turbulent vår og Oslo Børs steg med 12,5% i kvartalet og mye av fallet fra mars er tatt igjen. I årets første halvår falt Hovedindeksen (OSEBX) med 14,6%. Oslo Børs hovedindeks avsluttet første halvår på samme nivå vi avsluttet 2018.

Hittil i år er børsen ned 14,6 %. Børsen falt med 24,1% i første kvartal men hentet inn mye av det tapte i 2. kvartal med en oppgang på 12,5%. På CNBC.com kan vi i tillegg lese at dette har vært det beste kvartalet for Dow Jones-indeksen siden 1997 og beste kvartal for S&P 500 siden 1998.

Generelt har interessen for å investere i børsnoterte aksjer og andre verdipapirer økt betydelig det siste året. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Mye av dette handler om at med mange år med lavere renter og nå tydelige tegn på at vi mest sannsynlig vil ha lave renter i enda flere år, skaper et behov for å søke etter investeringer med potensielt høyere avkastning, selv om det innebærer å ta høyere risiko.

Vi har fått to begreper som går igjen:

  • TINA: There Is No Alternative (lave renter oppleves som et dårlig alternativ; dette fenomenet gjelder også investeringer i grønne/ESG-selskaper der det er få selskaper å velge)
  • FOMO: Fear Of Missing Out (mange er redde de ikke får vært med på ny vekst og haster inn i markedet)

Oppsummering av første halvår

Børsene verden over avsluttet investeringsåret 2019 med høye kurser og svært høye avkastningstall. Oslo Børs hovedindeks (Osebx) endte for 2019 opp 16,5%. I romjulen kom nyhetene om Corona, og ganske fort fikk vi signaler om at ikke alt var som det skulle. Oljeprisen (brent spot) lå ved årsskiftet på ca USD 61 per fat. Mandag 20. januar var Hovedindeksen på All-time-high (tidenes høyeste kurs) på 949,01. Først helgen etter begynte vi alle å forstå noe av alvoret i Kina. Uken etter stengte store fabrikker og selskaper ned i Kina (bl.a. Apple og Disney World). Samtidig ble globale vekst-estimater for 2020 så smått nedjustert, men ikke til det negative. Det kom først litt senere. Rykter om utfordringer i forhandlingene mellom OPEC og OPEC-pluss-landene om kutt i oljeproduksjonen fikk oljeprisen til å svinge mye, og Oslo Børs begynte å trekke nedover.

Vi i AksjeNorge hadde aksjekveld i Bergen 2. mars og deltok på Vestlandskonferansen dagen etter. Det var god stemning begge steder men alle så seg litt over skulderen, var litt skeptiske til de med en liten forkjølelse. På dette tidspunktet hadde børsen falt fra årsstart på ca 930 til nå 830, et fall på ca 11%. Oljeprisen lå på USD 51 per fat, ned 16% fra årskiftet og Equinor hadde falt med 18%. Det ble mange råd fra alle kanter: «Sitt stille i båten» (=ikke selg), noen anbefalte å vekte ned aksjeandelen og andre ropte «selg». Lite visste vi da at vi skulle mye lengre ned.

Den 12. mars stengte Norge ned. Påfølgende helg ble det brudd i forhandlingene om kutt i oljeproduksjonen hos OPEC-landene og Russland. Saudi-Arabia ble lei av mangel på enighet og stadige brudd på avtaler blandt OPEC-land, og de annonserte fri slipp av olje (høyere produksjon). Etterspørselen var allerede betydelig lavere i påvente av lavere global vekst og dermed lavere etterspørsel etter olje. Søndag 15. mars falt oljeprisen fra USD 34 til under USD 30, mange fryktet å se USD 20 dagen etter. Mandag 16. mars ville bli blodrød med oljepris  på ca USD 29 og det ble en blodrød dag: Equinor falt på det meste med 7,9 % denne dagen og Oslo Børs stengte på 639,05 etter å ha vært nede i 605,28. På det meste var Equinor ned 44%  og Aker BP 67 %. Equinor er så langt i år ned 19,35% og Aker BP ned 37,11%.

På disse nivåene merket vi en massiv interesse for aksjer. Mange blødde mens andre så muligheter og kjøpte seg inn i aksjer. I dag vet vi fasiten: Børsen gikk fra 930 i januar til 605 i mars og nå på nesten 800. Opp i alt dette svekket samtidig den norske kronen seg mye ifht. USD og EURO som ga investorer i internasjonale fond og aksjer en ekstra dytt i positiv retning. Kronen er noe tilbake men ikke der vi var før jul.

Oljeprisen fikk sin bunn tirsdag 21. april på USD 19,66.Oljeprisen er i skrivende stund USD 41,60.

Merkedager og noen tall:

  • Oslo Børs er ned 14 % hittil i år
  • Osebx stengt 30. juni 2020 på 795,22
  • Osebx stengte 30.desember 2019 på 931,45
  • Høyeste indeks (osebx): 949,01 den 20. januar 2020
  • Laveste indeks (osebx): 605,39 den 16. mars 2020
  • Daglig omsetningen i kroner 5,7 milliarder kroner på Oslo Børs, mot normalt 2-3 milliarder.

Attraktive børsnykommere

Man skulle tro med ekstremt volatile (svingete) børser og mye usikkerhet, at det skulle bli vanskelig å få nye selskaper på børs- Men nei, interessen har vært enorm. Børsnotering medfører som regel at selskapet må sikre at det er mange nok aksjonærer i selskapet (for bl.a. sikre likviditet i aksjen). Og interessen var stor for nykommerne, hvor bl.a. videokonferanse-selskapet Pexip fikk overtegning med 4-5 gangeren.

Selskaper som noteres på Merkur Market er som oftest vekst-selskaper som ikke tilfredsstiller alle børsens krav til fullverdig børsnotering. Dette kan være at de har for få aksjonærer eller ikke har eksistert så lenge som 3 år. Merkur Market er dermed en slags lightversjon av børsen men selskapene følger de øvrige børsreglene for en «tilvenning» til fullverdig børsnotering senere.

Høy aktivitet og mange emisjoner

Når selskaper opplever usikre tider og lavere omsetning (inntekter) medfører det også behov for kapital. Mange selskaper har gjennomført emisjoner der de har hentet inn kapital og utstedt nye aksjer og de fleste av emisjonene har vært rettet mot utvalgte investorer. Det er viktig å minne om at dersom man eier aksjer og ikke er med på en emisjon vil man som aksjonær oppleve at ens eierandel vannes ut. Les mer om emisjoner her >

Men ikke alle emisjoner handler om å sikre drift, men skaffe midler til nye vekstmuligheter, som f.eks. ved en børsnotering.

Per 1 juni var det hentet inn hele 14,4 milliarder kroner i ny aksjekapital hvorav 23% var i forbindelse med børsnoteringer. (kilde: Oslo Børs)

Tabeller

OBX: Indeksen for Oslo Børs 25 mest likvide aksjer. Viser avkastning hittil i år.

Årets vinnere så langt:

Årets tapere så langt:

 

Tallene er hentet fra Oslo Børs nettsider >