Ny G påvirker pensjonen

Nå økes Grunnbeløpet (G) til over 100.000 kroner.

Hvert år justeres Grunnbeløpet til Folketrygden. Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser og til beregning av pensjonsopptjening. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret og annonseres av Regjeringen. På grunn av korona ble trygdeoppgjøret utsatt til nå.

Nytt grunnbeløp (G) med virkning fra 1. mai 2020, er nå på kroner 101.351,- som er en økning på 1,5% fra 2019 fra kr 99.858. Økningen skjer i takt med generell lønnsøkning på 1,7%.

Grunnbeløpet (G) brukes også for beregning av Innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjonen er pensjon opptjent gjennom arbeidsgiver og arbeidsgiver betaler inn en %-vis andel basert på din lønn (du trekkes ikke i lønn).

Alle arbeidsgivere er pålagt å betale inn pensjon tilsvarende minst 2% av lønn mellom 1 og 12 G .

Arbeidsgiver kan allikevel ha bedre avtaler for sine ansatte: Avsette 7 % av all lønn opptil 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

  • 1 G = 101.351 kr
  • 7,1 G = 719.592 kr
  • 12 G = 1.216.212 kr

Les pressemeldingen fra Regjeringen her >