Guiding og resultatvarsel

De børsnoterte selskapene er pliktige til å oppdatere markedet med informasjon som relevant for aksjekursen og aksjonærene hvis de allerede har guidet. Da sender selskapene et resultatvarsel.

Ikke alle selskaper deler på forhånd sine fremtidsforventninger eller konkrete målsettinger. Men har de først gjort det, er det svært viktig at avvik deles når det er åpenbart at det er det som skjer.

Et resultatvarsel handler like mye om store avvik i positiv retning som negativ retning. Dette er nyheter som kan drive aksjekursen i en positiv eller negativ retning. Ofte har litt nyere selskaper eller selskaper som har opplevd kursras, et sterkt behov for å betrygge markedet og da spesielt egne aksjonærer. Dermed «synder» de litt ved å sende børsmeldinger for å tilfredsstille finansmarkedene. Da er det viktig å lese meldingene nøye, gjerne fra kilden selv. Børsene følger nøye med på at selskapene ikke leverer meldinger som er kursdrivende uten at det faktisk er substans.

Et eksempel på en nylig nyhet som ikke var veldig viktig men som ble sendt fra selskapet, var da Pexip nylig annonserte at de nå var 300 ansatte. En milepæl for dem men ikke viktig for aksjemarkede, eller hva tenker du selv? Se meldingen her >

Typisk kan resultatvarsler handle om:

  • Kostnadskutt og nedbemanning
  • Lavere eller høyere salg (eller resultater) sett i forhold til hva de har guidet eller sagt de har som mål
  • Avbrutte eller utsatte oppdrag som medfører at inntektene kommer senere eller aldri
  • Nye kontrakter som er signert – som igjen kan medføre økte inntekter
  • Anbud, at et selskap er med i en anbudsrunde. Disse meldingene er kursdrivende men kvalifiserer egentlig ikke til resultatvarsel eller børsmelding da det normalt forventes at de fleste store selskaper er med i anbudsrunder.

Et slikt varsel kan utløses av mange årsaker, for å nevne noen:

  • Det er åpenbart at selskapet opplever utfordrende situasjoner, f.eks. at korona-situasjonen medfører nedstegning og nedbemanning.
  • At noen begynner å spre rykter og det kan se ut som om det er substans i ryktene og dermed kursdrivende
  • Eksterne hendelser som kan få implikasjoner for selskapet (f.eks. storm eller politisk uro som medfører periodevis eller varig nedstengning av produksjonsanlegg)

Her finner du meldingene

Du finner de norske resultatvarsler sammen med børsmeldingene på Oslo Børs nettsider: Newsweb.no  og da konkret hvis du sorterer under avanserte innstillinger og innside-meldinger, får du dette opp.

I tillegg finnes det en fin brosjyre med informasjon om hva som anbefales at de børsnoterte selskapene informerer om og hvordan. Les Oslo Børs’ IR-anbefaling (pdf, 189 kB) IR står for Investor Relations, den i selskapet som er ansvarlig for kontakt og meldinger ut til investorene.

Eksempler på nylige resultatvarsler:

Utfordringen for de fleste av oss med varsler og meldinger som ikke konkret handler om resultatet, er at vi ikke kan nok om bransjen eller selskapet til å vurdere om nyheten er god eller dårlig. I så fall, bør du i hvertfall sjekke meglerhusene om hva de sier eller finans-mediene (spesielt E24.no, DN.no og Finansavisen.no)

 

Forbehold;

Merk at AksjeNorge ikke gir konkrete investeringsforslag eller analyserer selskaper, men deler kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedet. Denne artikkelen er noe av dette arbeidet. Aksjer nevnt i artikkelen må ikke ansees som investeringsråd og er helt tilfeldig plukket ut. Investeringer i aksjer kan medføre tap av hele eller deler av investeringen. På grunn av kortsitige svingninger anbefales det at aksjeinvesteringer er langsiktige (eksponering i aksjemarkedet over flere år og ved å spre risiko over flere selskaper).