Statsbudsjettet 2021 er klart

Mens vi skriver artikkelen presenterer Finansminister Jan Tore Sanner Statsbudsjettet for 2021. Vi deler det mest relevant ifht sparing.

Hvis du ikke vil høre hele Finanstalen til finansministeren, kan du faktisk lese den i full tekst her >

Du finner alt om Statsbudsjettet på Regjering.no >

Merk at dette er et forslag til Statsbudsjett for 2021 og skal nå forhandles om med de partier som ikke sitter i Regjering. Alt skal normalt være klart før jul.

Oljepengebruk for å dekke budsjettunderskudd

Inntektene til den norske stat er på kroner 1.242 milliarder mens utgiftene budsjetteres til 1.514 milliarder. Dette medfører et budsjettunderskudd som dekkes gjennom bruk av penger fra Oljefondet. Regjeringen ønsker å bruke kroner 313,4 milliarder av Oljefondet for å dekke budsjettunderskuddet. Oljefondet er verdt kr 10.663 og oljepengebruken utgjør 3% av oljefondet, som er noe under årlig forventet avkastning i Oljefondet. Oljefondet har siste to år økt i verdi med ca 2.000 milliarder. Merk at Oljefondet skal dekke bl.a. fremtidige pensjonsforpliktelser og heter derfor egentlig Statens Pensjonsfond Utland. Folketrygdfondet er de norske investeringene som også skal dekke pensjon og trygd gjennom Folketrygden.

Det er viktig å merke seg at uavhengig av regjerende partier, brukes det som regel noe fra Oljefondet hvert år. Det er definert gjennom den såkalte «Handlingsregelen». Noen år brukes det mer og andre år mindre enn handlingsregelen. Oljefondet er verdt kroner 10.663 milliarder kroner. Handlingsregelen sikrer at bare deler av fondets avkastning brukes over Statsbudsjettet.

For deg som investerer

Finansministeren sa: » Vi har prioritert lavere selskapsskatt, lavere marginalskatt på arbeid og lavere formuesskatt. Fordi det gir arbeidsplasser og arbeidslyst. Nå kutter vi skatten enda mer. Med brede lettelser i inntektsskatten, som lavere trinnskatt, høyere minstefradrag i lønn og pensjon, og videre nedtrapping av skatten på arbeidende kapital. Det kan gi norske eiere muskler til å investere mer i norske arbeidsplasser. Og vi øker skattefordelen for dem som kjøper aksjer i bedriften de er ansatt i. Vi ønsker at flere medarbeidere skal bli medeiere.»

Viktige føringer om tilskudd  til næringslivet er med på å påvirke rammebetingelsene for næringslivet. Derfor blir det viktig å følge med på satsingene som man allerede har omtalt: Fornybar og ren energi, karbonfangst, forsknig, helse m.m. På alle disse områdene er det satset stort. Aksjemarkedet vil over tid ta inn over seg om dette er nok eller ikke.

Formuesskatten

Formuesskatten: Videreføre bunnfradraget på 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektefeller) i formuesskatten, og å videreføre formuesskattesatsen på 0,85 prosent i 2021.

Formuesskatten, verdsettelsesrabbaten: Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, driftsmidler fra 35 til 45 prosent i 2021. Dette betyr at av 100 kroner investert i f.eks aksjer er det i 2021 kun formuesskatt på 55 av disse investerte kronene.

Formuesskatt dyre primærboliger: Foreslår å senke verdsettelserabatten til 50% for den delen av en primæboligs verdi som overstiger kr 15 mio

Formuesskatt fritidsbolig: Foreslår at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent i 2021.

Skatt på Alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt. Den vil være 22 prosent også i 2021.

Skatt på utbytte og kapitalinntekter

Vi har ikke funnet noen endringer enda. Hvis det er tilfelle vil fortsatt 31,68 % være skattesatsen.

For deg som investerer i bedriften du er ansatt i

I dag har svært mange norske bedrifter aksjeprogrammer for sine ansatte.

 

– Og vi øker skattefordelen for dem som kjøper aksjer i bedriften de er ansatt i. Vi ønsker at flere medarbeidere skal bli medeiere, sa finansministeren.

Regjeringen foreslår at den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året.

 

Mer om inntekter og utgifter i Statsbudsjettet.

 

Foto på toppen av artikkelen: Skjermbilde av TV-sendingen til TV2 Nyhetskanalen 7. oktober 2021: